Truy cập

Hôm nay:
3
Hôm qua:
38
Tuần này:
41
Tháng này:
874
Tất cả:
147395

Ý kiến thăm dò

Hội Nông dân xã Tế Lợi tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 30/06/2021 10:57:07

Hội Nông dân xã Tế Lợi tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu
Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023và công tác hội 6 tháng đầu năm

Được sự quan tâm giúp đỡ của của Hội Nông dân huyện Nông Cống, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng ủy, UBND xã và sự phối kết hợp của MTTQ các ban ngành đoàn thể, trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Tế Lợi đã thực hiên có hiệu quả các nhiệm vụ và phong trào nông dân. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới. Việc xây dựng các mô hình kinh tế được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Phong trào vận động nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc đạt kết quả tích cực. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội, trong đó công tác phát triển hội viên được hội đặc biệt quan tâm, tính đến tháng 6/2021 hội Nông dân xã Tế Lợi đã có 1116 hội viên, đạt 100,2% so với hộ nông nghiệp trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, trong những năm qua hội Nông dân xã Tế Lợi luôn làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp tạo điều kiện cho các hội viên khó khăn được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Hiện đang duy trì 7 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 20 tỷ đồng cho trên 300 lượt hộ vay, các nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.Thời gian tới, Hội nông dân xã Tế Lợi tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ còn khó khăn về vốn, kinh nghiệm sản xuất; hợp tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp giúp hội viên nâng qui mô sản xuất và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất. Phối hợp tổ chức tập huấn, cung cấp vật tư nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế, chú trọng vận động hội viên phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh phong trào giảm nghèo bền vững thông qua việc thực hiện các mô hình trong sản xuất; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò đại diện , chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân góp phần đẩy mạnh Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Hội Nông dân xã Tế Lợi tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023

Đăng lúc: 30/06/2021 10:57:07 (GMT+7)

Hội Nông dân xã Tế Lợi tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu
Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023và công tác hội 6 tháng đầu năm

Được sự quan tâm giúp đỡ của của Hội Nông dân huyện Nông Cống, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng ủy, UBND xã và sự phối kết hợp của MTTQ các ban ngành đoàn thể, trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Tế Lợi đã thực hiên có hiệu quả các nhiệm vụ và phong trào nông dân. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới. Việc xây dựng các mô hình kinh tế được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Phong trào vận động nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc đạt kết quả tích cực. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội, trong đó công tác phát triển hội viên được hội đặc biệt quan tâm, tính đến tháng 6/2021 hội Nông dân xã Tế Lợi đã có 1116 hội viên, đạt 100,2% so với hộ nông nghiệp trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, trong những năm qua hội Nông dân xã Tế Lợi luôn làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp tạo điều kiện cho các hội viên khó khăn được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Hiện đang duy trì 7 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 20 tỷ đồng cho trên 300 lượt hộ vay, các nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.Thời gian tới, Hội nông dân xã Tế Lợi tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ còn khó khăn về vốn, kinh nghiệm sản xuất; hợp tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp giúp hội viên nâng qui mô sản xuất và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất. Phối hợp tổ chức tập huấn, cung cấp vật tư nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế, chú trọng vận động hội viên phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh phong trào giảm nghèo bền vững thông qua việc thực hiện các mô hình trong sản xuất; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò đại diện , chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân góp phần đẩy mạnh Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Người tốt, việc tốt