Truy cập

Hôm nay:
30
Hôm qua:
65
Tuần này:
321
Tháng này:
1820
Tất cả:
142830

Ý kiến thăm dò

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày 07/11/2020 10:51:22

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Ông: Phạm Hồng Tiến

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 0913338897

Địa chỉ Gmail: phamhongtien78@gmail.com

2. Ông: Ngô Thế Hoa

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Số ĐT: 0964346126

3. Bà: Hoàng Thị Hằng

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN - Trưởng ban kinh tế

Số ĐT: 0816602063

4. Ông: Lê Văn Toàn

Chức vụ: CT. Hội Nông dân - Trưởng ban Pháp chế

Số ĐT: 0919693128

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Ông: Phạm Hồng Tiến

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 0913338897

Địa chỉ Gmail: phamhongtien78@gmail.com

2. Ông: Ngô Thế Hoa

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Số ĐT: 0964346126

3. Bà: Hoàng Thị Hằng

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN - Trưởng ban kinh tế

Số ĐT: 0816602063

4. Ông: Lê Văn Toàn

Chức vụ: CT. Hội Nông dân - Trưởng ban Pháp chế

Số ĐT: 0919693128

Người tốt, việc tốt