Truy cập

Hôm nay:
133
Hôm qua:
174
Tuần này:
465
Tháng này:
5888
Tất cả:
228611

Ý kiến thăm dò

Danh sách Thường trực HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 12/09/2022 00:00:00

Danh sách Thường trực HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

DANH SÁCH

THƯỜNG TRỰC HĐND, BAN PHÁP CHẾ, BAN KINH TẾ

KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021- 2026

1.Đồng chí: Phạm Hồng Tiến

Sinh ngày: 27/7/1979

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 0913338897

Địa chỉ Gmail: phamhongtien78@gmail.com

2. Ông: Ngô Thế Hoa

Sinh ngày: 14/9/1980

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Số ĐT: 0964346126

Địac chỉ Gmail: DTNxateloi@gmail.com

3. Bà: Trần Thị Vân

Sinh ngày: 16/6/1974

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ:CT Hội LH Phụ nữ - Trưởng ban Pháp chế

Số ĐT: 0984972022

Địa chỉ Gmail: vanphunuteloi@gmail.com

4. Ông: Lê Văn Toàn

Sinh ngày: 19/5/1967

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: CT. Hội Nông dân – Trưởng Ban Kinh tế

Số ĐT: 0919693128

DANH SÁCH

THƯỜNG TRỰC HĐND, BAN PHÁP CHẾ, BAN KINH TẾ

KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021- 2026

1.Đồng chí: Phạm Hồng Tiến

Sinh ngày: 27/7/1979

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 0913338897

Địa chỉ Gmail: phamhongtien78@gmail.com

2. Ông: Ngô Thế Hoa

Sinh ngày: 14/9/1980

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Số ĐT: 0964346126

Địac chỉ Gmail: DTNxateloi@gmail.com

3. Bà: Trần Thị Vân

Sinh ngày: 16/6/1974

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ:CT Hội LH Phụ nữ - Trưởng ban Pháp chế

Số ĐT: 0984972022

Địa chỉ Gmail: vanphunuteloi@gmail.com

4. Ông: Lê Văn Toàn

Sinh ngày: 19/5/1967

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: CT. Hội Nông dân – Trưởng Ban Kinh tế

Số ĐT: 0919693128