Truy cập

Hôm nay:
201
Hôm qua:
174
Tuần này:
533
Tháng này:
5956
Tất cả:
228679

Ý kiến thăm dò

Danh sách CT. MTTQ và các đoàn thể Chính trị

Ngày 12/09/2022 10:11:48

Danh sách CT. MTTQ và các đoàn thể Chính trị

DANH SÁCH

TRƯỞNG CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Ông: Nguyễn Văn Hưng

Sinh ngày:12/8/1987

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy – CT. Ủy ban MTTQ xã

Số ĐT: 0912227587

Địa chỉ Gmail: nguyenvanhungteloi@gmail.com

2. Ông: Ngô Xuân Yên

Sinh ngày:15/9/1987

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM

SĐT: 0363427265

Địa chỉ Gmail: ngoxuanyenteloi@gmail.com

3. Bà: Trần Thị Vân

Sinh ngày: 20/10/1968

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã Tế Lợi

Số ĐT: 0984972022

Địa chỉ Gmail: vanphunuteloi@gmail.com

4. Ông: Lê Văn Toàn

Sinh ngày: 19/5/1967

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: CT. Hội Nông dân

Số ĐT: 0919693128

5. Ông: Đổng Thanh Hùng

Sinh ngày:18/6/1953

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Trung cấp

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB

SĐT:0904829078

DANH SÁCH

TRƯỞNG CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Ông: Nguyễn Văn Hưng

Sinh ngày:12/8/1987

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy – CT. Ủy ban MTTQ xã

Số ĐT: 0912227587

Địa chỉ Gmail: nguyenvanhungteloi@gmail.com

2. Ông: Ngô Xuân Yên

Sinh ngày:15/9/1987

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM

SĐT: 0363427265

Địa chỉ Gmail: ngoxuanyenteloi@gmail.com

3. Bà: Trần Thị Vân

Sinh ngày: 20/10/1968

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã Tế Lợi

Số ĐT: 0984972022

Địa chỉ Gmail: vanphunuteloi@gmail.com

4. Ông: Lê Văn Toàn

Sinh ngày: 19/5/1967

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: CT. Hội Nông dân

Số ĐT: 0919693128

5. Ông: Đổng Thanh Hùng

Sinh ngày:18/6/1953

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Trung cấp

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB

SĐT:0904829078