Truy cập

Hôm nay:
61
Hôm qua:
117
Tuần này:
61
Tháng này:
2323
Tất cả:
95432

Ý kiến thăm dò

Báo cáo Tổng kết 2019

Ngày 19/02/2020 21:27:37

Báo cáo Tổng kết 2019


UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TẾ LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC - UBND

Tế Lợi, ngày 12 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

năm 2019 . Mục tiêu và các giải pháp chủ yếu năm 2020


Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2019

Bước vào thực hiện nhiệm vụ KTXH- QPAN năm 2019 chúng ta gặp rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức đó là: thời tiết diễn biến phức tạp; trong chăn nuôi bệnh lở mồm long móng phát sinh trên đàn lợn tại thời điểm đầu năm, bệnh dịch tả lợn Châu phi đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp; giá các sản phẩm nông nghiệp không ổn định…..; Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự phối kết hợp chặt chẽ với MTTQ và các ngành đoàn thể chính trị, chính trị xã hội và nhân dân trong toàn xã. Vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả khả quan, cụ thể như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về phát triển kinh tế

Tổng giá trị sản xuất các nền kinh tế đạt 267,033 tỷ đồng, đạt 112,7 % kế hoạch năm, tăng 18,3 so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ngành Nông, Lâm, thủy sản là 65,26 tỷ đồng đạt 106,02% so với kế hoạch, tăng 11,3 % so với cùng kỳ. Giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 80,83 tỷ đồng, đạt 101.03% so với kế hoạch, tăng 3,62 % so với cùng kỳ; Giá trị ngành thương mại - dịch vụ khác 120,94 tỷ đồng đạt 130,9 % so với kế hoạch năm, tăng 53,2 % so với cùng kỳ. Bình quân lượng thực đầu người đạt 682 kg/người, đạt 90,5% so với kế hoạch, giảm 2,78 % so với cùng kỳ; Thu nhập bình quân đầu người đạt 43.2 triệu đồng, đạt 113 % kế hoạch, tăng 18,6 % so với cùng kỳ.

1.1. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - thủy sản ước đạt 65,26 tỷ đồng (theo giá so sánh ) đạt 106,02% so với kế hoạch năm (KH:61,56 tỷ đồng) và tăng 11.3% so với cùng kỳ.

Tổng diện tích gieo cấy 766 ha: Vụ Chiêm xuân 386 ha, đạt 100% kế hoạch. Năng suất đạt 54 tạ/ha; vụ Mùa 380 ha, giảm 6 ha so với vụ Chiêm (do khu vực nước mạ và đồng Miên Trường Thọ vụ lúa, vụ cá). Năng suất đạt 56 tạ/ ha), Tổng sản lượng lương thực cả năm 4.212,4 tấn đạt 89.62% KH năm và bằng 90% so với CK. Ngô trồng trên đất màu và xen cư trong nhân dân 1,4 ha, năng suất bình quân 47 tạ/ha, rau màu các loại theo thời vụ 4,45 ha, thu nhập từ trồng trọt giá trị ước đạt 29,5 tỷ đồng.

Sản lượng lương thực giảm là do chuyển đổi một số diện tích sử dụng khác và do thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, sâu bệnh phát triển, làm ảnh hưởng đến năng suất của một số diện tích lúa vụ Chiêm Xuân và chuyển đổi một số diện tích sử dụng

Chăn nuôi: Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn toàn.

Theo số liệu thống kê tính đến 30/11/2019 trên địa bàn xã hiện có: Tổng đàn trâu bò 151 con, giảm 28,7% so với cùng kỳ. Trong đó: đàn trâu 23 con, giảm 17,9% so với cùng kỳ, đàn bò 128 con, giảm 36,5% so với cùng kỳ; Đàn lợn hiện có: 73con giảm 20,9% so với cùng kỳ; Đàn gia cầm hiện có: 10.890 con, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Giá trị ước đạt 31,2 tỷ đồng

Đàn lợn chủ yếu tập trung ở trang trại gia trại chiếm trên 80% tổng đàn của địa phương. Trong năm do dịch bệnh tả lợn châu phi, dịch tai xanh trên đàn lợn làm ảnh hưởng đến giá, gây không ít khó khăn cho người chăn nuôi. Số lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã từ ngày 31/5 đến ngày 30/10/2019 là 178 con, trọng lượng tiêu hủy là 7.375,5 kg

Chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 đợt đạt kết quả thấp so với chỉ tiêu của huyện giao như sau:

Đàn chó đạt 94.05%; Đàn trâu, bò đạt 23.76%; đàn gia cầm đạt 23%.

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản là 37ha. Trong đó khu dự án đồng Eo, đồng Chự, khu Miên Trường Thọ các hộ đã thâm canh cá lúa kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhìn chung đều ổn định và phát huy tốt, có hiệu quả, sản lượng ước đạt 125 tấn. Giá trị ước đạt 4,6 tỷ đồng.

Thủy Lợi: UBND xã tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2018. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN năm 2019, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các thôn và 3 trường học trên địa bàn xã theo phương châm "4 tại chỗ" giao chỉ tiêu vật tư năm 2019 cho các thôn để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra và phân công các tổ trực theo kế hoạch ở từng khu vực. Rà soát phương án bổ sung vật tư, cơ sở vật chất con người đảm bảo cho công tác PCTT-TKCN năm 2019. Các thôn đã tổ chức thu và nộp tiền mua bổ sung 300 bao bì nâng lên với tổng số 1.300 bao, cọc tre là 750 cọc, bổ sung 420 kg lưới B40.

Hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp: HTX Nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, có nhiều cố gắng cung ứng đủ giống thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân, sử dụng nguồn vốn hợp lý theo kế hoạch, đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp. Thực hiện nghiêm lịch gieo trồng của UBND huyện trong sản xuất.

Lâm Nghiệp: Chỉ đạo cho các hộ có rừng trồng mới số cây sau khi đã thu hoạch, giá trị thu hoạch ước đạt 1,3 tỷ đồng, đảm bảo kế hoạch đề ra. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo đến công tác PCCC rừng, nhất là vào những tháng mùa khô.

Xây dựng NTM: Tiếp tục giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt được, xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018–2020, phấn đấu xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Định hướng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 -2025.

2.2. Giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 80,83 tỷ đồng, đạt 101.03% so với kế hoạch, tăng 3,62 % so với cùng kỳ.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương khuyến khích nhân nhân duy trì các nghành nghề truyền thống như: nghề mộc, mây đan xiên, thêu ren, xây dựng, chế biến nông sản và đưa ngành nghề mới vào địa phương như : cơ khí sữa chữa, điện lạnh, điện nước; phát triển rộng rãi kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm tại chỗ cho người lao động; hiện nay trên địa bàn có 2 công ty TNHH và 7 doanh nghiệp thu hút một lực lượng lớn lao động của địa phương. Đặc biệt là cơ sở mộc dân dụng Hải Oanh giải quyết thường xuyên cho 40-50 lao động, 1 xưởng may tại thôn Côn Cương 1, 1 tổ mây tre đan thôn Liêm Chính và 1 tổ thêu ren và đan ghế mây tại thôn Côn Cương 2 giải quyết việc làm từ 150 lao động tại địa phương

UBND xã tập trung chỉ đạo thi công công trình tuyến kênh tiêu từ trường Mầm Non đi công sở và sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường Tiểu học và được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào đầu tháng 9. Tiếp tục lập dự toán đầu tư xây dựng 2,7km mương tưới trên QL45 và kênh BN58 đi ao Khoai, BN58 đi chân đường bằng nguồn vốn ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2.3. Giá trị ngành thương mại - dịch vụ khác 120,94 tỷ đồng đạt 130,9 % so với cùng kỳ, tăng 53,2 % so với cùng kỳ.

Chợ Chùa Thông đã ổn định phát triển, đảm bảo cho việc giao lưu hàng hóa phục vụ nhân dân trong và ngoài xã. Dịch vụ thương mại ổn định, có chiều hướng tăng so với cùng kỳ. Toàn xã có 283 cơ sở kinh doanh cá thể như: dịch vụ ăn uống, vận tải, sửa chửa xe máy, xe đạp, xăng dầu, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, bán buôn, bán lẻ, karaoke, nhà nghỉ…. Tăng cường vận động lao động đăng ký xuất khẩu lao động sang Nhật, Hàn Quốc theo chương trình của UBND tỉnh và các khoản thu khác từ lương hưu, trợ cấp NCC, trợ cấp BTXH, đền bù GPMB vv.

2. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường.

Công tác quản lý đất đai: Được thực hiện cơ bản nghiêm túc, đúng luật. Năm 2019 cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho tặng và chuyển nhượng 54 hồ sơ, phân chia di sản thừa kế là 14 hồ sơ, chuyển mục đích sử dụng là 2 hồ sơ, giải quyết tranh chấp đất đai 02 trường hợp, xử lý vi phạm đất đai 02 trường học. UBND xã phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời và ngăn chặn 02 vụ việc khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã.

- Thực hiện tốt việc quản lý và quy hoạch sử dụng đất năm 2019. Hoàn thiện hồ sơ để đấu giá QSD đất ở khu dân cư năm 2019.

Lập tiến độ chi tiết kế hoạch triển khai công tác GPMB, tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền quy mô dự án, cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã. Tổng diện tích đất thu hồi GPMB đường cao tốc 19.576,2 m

Xây dựng phương án tái định cư trình Hội đồng GPMB huyện, phòng Tài nguyên môi trường huyện đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa bổ sung đất tái định cư cho 53 hộ dân tại 2 thôn Yên Bái và Trường Thọ, tổng diện tích QH là 13.587,5 m². Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ bản vẽ quy hoạch sử dụng đất ở xã Tế Lợi năm 2019 với diện tích quy hoạch là 1,2 ha trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 6/2019.

Công tác vệ sinh môi trường: Duy trì việc thu gom rác sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn xã. Tiếp tục lắp đặt thêm 1 số ống cống tại các bờ trục để thu gom vỏ chai thuốc trừ sâu tại các xứ đồng trên địa bàn xã. Sau mỗi vụ sản xuất UBND xã tổ chức cho hội phụ nữ thu gom để vận chuyển vào bãi rác thải của huyện tại khu vực hồ Mơ, thị trấn Nông Cống.

Công tác quản lý thu - chi ngân sách: Năm 2019 UBND xã đã thực hiện thu - chi đúng theo luật ngân sách nhà nước. Thực hiện thu - chi theo nghị quyết HĐND xã.

Tổng thu NS 11 tháng đầu năm 2019: 6.143.591.710 đồng

Tổng chi NS 11 tháng đầu năm 2019: 5.627.635.200 đồng

Tồn quỹ NS tại kho bạc: 515.956.510 đồng

Hoạt động tín dụng: Các tổ chức đoàn thể đã tích cực đấu mối với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn để vay vốn cho nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế.Tính đến thời điểm 31/10/2019. Tổng dư nợ của toàn xã là: 33 tỷ 450 triệu đồng.

Trong đó: - Ngân hàng NN & PTNT là: 17 tỷ 500 triệu đồng.

- Ngân hàng chính sách xã hội là: 15 tỷ 950 triệu đồng.

II. VĂN HOÁ XÃ HỘI - Y TẾ - GIÁO DỤC

1. Văn hoá - Thông tin

1.1. Hoạt động Văn hóa - thông tin: Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vào các ngày lễ lớn của đất nước, như tuyên truyền " Mừng Đảng - Mừng Xuân", ngày giải phóng Miền Nam 30/4/1975, ngày Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa xưa và nay. Tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, chăm sóc lúa chiêm xuân, công tác bầu cử trưởng thôn trưởng trên hệ thống đài truyền thanh xã. Chỉ đạo các thôn tổ chức đón giao thừa và giao lưu văn nghệ đảm bảo vui tết đón xuân, an toàn, tiết kiệm. Trong năm đã tuyên truyền 25 khẩu hiệu, băng zôn phục vụ tốt các cuộc hội nghị tại xã.

Công tác xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, được quan tâm, 100% thôn, làng, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu làng, cơ quan, đơn vị văn hóa, chất lượng hoạt động từng bước được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Ban văn hoá xã đã tập trung chỉ đạo cho các thôn chỉnh sữa lại hương ước Làng cho phù hợp với giai đoạn hiện nay. Đến nay đã có 7/7 thôn điều chỉnh xong, lập Tờ trình đề nghị UBND huyện phê duyệt Hương ước các thôn, Xây dựng chỉnh sửa Quy chế việc tang lễ trên địa bàn xã. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Hoàn thành kế hoạch bình xét gia đình văn hóa năm 2019 với kết quả 93% gia đình đạt gia đình văn hóa.

Đầu tư Ngân sách sữa chữa hệ thống truyền thanh của xã trước mắt cần sữa chữa hệ thống dây dẫn, mua bổ sung loa lắp đặt cho các thôn để phục vụ công tác tuyên truyền sau khi sáp nhập thôn.

Ban văn hóa đã tham mưu cho UBND xã tổ chức ngày chạy OLympic , ngày sức khỏe toàn dân kết hợp giải Việt dã báoThanh Hóa lần Thứ 24 với đông đảo nhân dân trong xã tham gia. Kết hợp với trường THCS tuyển chọn vận động viên tham gia giải Việt dã tại huyện. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ cũng được quan tâm từ xã đến thôn, 7/7 làng đã tham gia chương trình hội diễn văn nghề quần chúng tại xã, xã tham gia hội diễn đạt giải nhất hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Nông Cống năm 2019.

1.2 Công tác giáo dục : Chất lượng giáo dục được nâng lên, giáo dục mũi nhọn được quan tâm, hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ dưới 5 tuổi tỉ lệ học sinh giỏi khối mầm non đạt 75 - 80% , giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học, tỉ lệ học sinh lên lớp đạt 98.6% , Tỉ lệ học sinh giỏi toàn diện khối tiểu học 48.7%; học sinh được khen thưởng một mặt đạt 58.2%; học sinh giỏi khối THCS đạt 12.25%, học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%, học sinh giỏi cấp huyện đạt 14.2%, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 5%, học sinh thi đậu vào THPT đạt 100% đứng thứ 3 toàn huyện; Năm học 2019-2020 tổng số học sinh 3 khối là 752 em. Trường Tiểu học đón nhận trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 kết hợp cùng ngày khải giảng năm học 2019-2020, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

*Công tác khuyến học: Làm tốt công tác khuyến học; Tổng hợp kết quả học tập của các nhà trường, lập danh sách học sinh được khen thưởng , tổ chức lễ trao thưởng khuyến học năm 2018-2019.

*Trung tâm học tập cộng đồng: TTHTCĐ đã phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức các lớp học bồi dưỡng kiến thức Pháp luật, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, nghe thời sự, học nghề, tập huấn chuyển giao KH-KT; năm 2019 đã mở 65 lớp, nhìn chung các lớp học đều có kết quả tốt. .

1.3. Về y tế: Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, quản lý chặt chẽ các chương trình y tế Quốc gia, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 60 tháng tuổi đạt 100%, tổ chức cho trẻ uống vitamin A là: 435 cháu đạt 100%, uống thuốc giun cho các cháu từ 24 tháng tuổi đến 60 tháng tuổi của trường Mầm Non và Tiểu học đạt 97,5%. Năm 2019 trạm Y tế đã tổ chức khám cho 2350 lượt người. Chuẩn bị đủ cơ số thuốc cho công tác PCBL - TKCN, công tác phòng bệnh mùa hè, chuẩn bị tốt cho công tác phòng dịch Sởi ở trẻ em. Số hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh là 99%; số hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh là 98%, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 87%.

1.4. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ và trẻ em; Duy trì tốt hoạt động dân số - KHHGĐ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,5%. Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 15,1% , giảm 2 % so với cùng kỳ.

1.5. ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04–NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP. Làm tốt công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP; xây dựng hệ thống văn bản, triển khai thí điểm về xây dựng xã đảm bảo vệ sinh ATTP năm 2019, chỉ đạo các Tổ giám sát cộng đồng ở thôn; tổ chức triển khai thực hiện quy trình các bước về VSATTP trên địa bàn thôn, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo theo quy định về vệ sinh ATTP. Phối hợp với huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý ATTP cấp xã, thôn. Cùng với HTX DV - NN xây dựng chuỗi liên kết lúa với diện tích 6 ha thuộc xứ đồng Kẻ Chợ Côn Cương 2 và diện tích ruộng thuộc quản lý của HTX. Đến nay xã đã được công nhận xã đạt chuẩn về vệ sinh ATTP năm 2019.

1.6.Công tác chính sách xã hội: Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho người có công, đối tượng BTXH. Tổ chức trao, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình người có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Kỷ Hợi. Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2019 có: 33 hộ nghèo, tỷ lệ 1,94%, giảm 22 hộ so với năm 2018, hộ cận nghèo 75 hộ, tỷ lệ 4.42% . Thực hiện nghiêm Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Phối hợp với công chức Địa chính XD, kế toán tổ chức nghiệm thu, giải ngân vốn cho các hộ NCC được hỗ trợ nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Đến nay tổng số hộ hoàn thành việc xây dựng, sữa chữa là 71/83 hộ ( còn 4 hộ không đủ điều kiện được hỗ trợ, 8 hộ xin rút)

2. Hoạt động của các tổ chức hội:

Hội Người cao tuổi: Thực hiện nghiêm hướng dẫn của Ủy ban nhân dân xã về công tác tổ chức chúc thọ, mừng thọ chco các cụ, các làng đã xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện một cách trân trọng, trang nghiêm, thiết thực.

Hội bảo trợ, Nạn nhân da cam, hội Chữ thập đỏ: Phối hợp với MTTQ xã tặng quà Tết cho các đối tượng là người Khuyết tật và trẻ mồ côi, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số là 21 suất quà trị giá 5.300.000đ , tặng xe lăn cho 03 đối tượng. Đề nghị tỉnh hội tặng 01 xe đạp cho trẻ mồ côi thôn Côn Cương 1. Tiếp tục vận động cán bộ Đảng viên và nhân dân ủng hộ các phong trào tết vì người nghèo. Tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019 đạt chỉ tiêu huyện giao.

Hội cựu thanh niên xung phong: Luôn nêu cao vài trò gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức thăm hỏi, động viên đồng đội và thân nhân đồng đội qua đời.

Hội cựu giáo chức: Tổ chức thành công Đại hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ 2019- 2024 . Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ khuyến học và giáo dục đào tạo.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH.

1. Quốc phòng: Ban chỉ huy quân sự xã đã xây dựng kế hoạch trực chỉ huy, phân công lực lượng phối hợp với ban công an xã tuần tra các điểm vui chơi công cộng trong dịp tết đảm bảo an toàn, phối hợp với các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn tổ chức gặp mặt, tiễn đưa, giao quân năm 2019 là 4 đồng chí đảm bảo chất lượng, đủ chỉ tiêu trên giao;

Tổ chức huấn luyện quân sự cho các lực lượng; hoàn thành 100% kế hoạch tuyển quân hoàn thành 100% kế hoạch tuyển quân; tổ chức thành công diễn tập KVPT năm 2019 đạt kết quả tốt..

Tổ chức khám tuyển NVQS năm 2020 cho 36 Thanh niên, đã khám 35 thanh niên khám tại xã, điều khám tại huyện là 22 đ/c, đã trúng tuyển được 6 thanh niên .

2.An ninh: Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Ban công an thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ tài sản nhân dân, phân công trực Tết Kỷ Hợi và các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thường xuyên rà soát đối tượng có nghi vấn lẫn trốn trên địa bàn để sàng lọc, bảo vệ an ninh, kiên quyết đấu tranh với các tội phạm. Phối hợp với khối dân vận tổ chức Hội nghị diễn đàn " Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019"

Năm 2019 xảy ra 16 vụ.Trong đó: 10 vụ TNGT, làm 8 người bị thương, 02 người chết; 01 vụ đốt phá hoại tài sản, 05 vụ gây mất an ninh trật tự, Các vụ việc được giải quyết kịp thời đúng quy định của pháp luật.

Quản lý chặt chẻ nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn xã thường xuyên sửa đổi bổ sung hộ khẩu, căn cước công dân vv...

- Tổng số hộ trong xã: 1709 hộ.

- Tổng số nhân khẩu: 6178 khẩu.

Công tác quản lý hành chính được tăng cường: Đăng ký chuyển đến 36 trường hợp và nhập khẩu mới sinh là 89 trường hợp; đăng ký chuyển đi là 44 trường hợp; xác nhận làm căn cước Công dân là 213 trường hợp, cấp giấy xác nhận dân sự cho 246 trường hợp.

3. Tư pháp – Cải cách hành chính - Văn phòng

Công tác Tư pháp không ngừng được cũng cố nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao theo qui định của pháp luật. Công tác hòa giải 10 vụ. Trong đó: Hòa giải thành: 8 vụ; chuyển lên tòa án huyện: 02 vụ về ly hôn.

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 57 trường hợp. Đăng ký kết hôn 28 trường hợp. Đăng ký khai sinh 114 trường hợp ; Đăng ký khai tử là 35 trường hợp. Các thủ tục hành chính trên đều được thực hiện đảm bảo theo qui định của pháp luật.

* Thực hiện cải cách hành chính:

Cải cách hành chính được quan tâm, nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, nhất là đối với công chức tại bộ phận “một cửa”. Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu đối với các tổ chức, cá nhân liên hệ công tác theo phương châm " Bốn tăng, hai giảm, ba không". Trong năm UBND xã đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 về việc Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện "4 tại chỗ" gồm 31 lĩnh vực; 174 TTHC đã được công khai niêm yết tại Trụ sở UBND xã. Kết quả tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa là 3311 hồ sơ, đã giải quyết 3311 hồ sơ đúng hạn, đạt 100%. Chủ yếu theo các lĩnh vực như sau:

+ Lĩnh vực Chứng thực - Hộ tịch: 2404 hồ sơ

+ Lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú, CCCD : 628 hồ sơ

+ Lĩnh vực người có công - Bảo trợ xã hội - Trẻ em: 211 hồ sơ

+ Lĩnh vực đất đai - Tài nguyên MT: 70 hồ sơ

Công tác Văn phòng: Năm 2019 đã thực hiện tiếp nhận và chuyển cho cán bộ công chức chuyên môn 1251 văn bản đến các loại; đã ban hành 260 văn bản đi; đảm bảo điều kiện về vật chất, kỹ thuật, điều kiện làm việc cho hoạt động

của UBND xã; thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo với UBND huyện; đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho CBCC; Đảm bảo các điều kiện tổ chức các cuộc họp, hội nghị của HĐND, UBND, các ngành.

Tham mưu cho UBND xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Kiện toàn bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2021 với phương thức nhất thể hóa. Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo đúng tín độ và thời gian.

4. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND xã:

Công tác quản lý điều hành đã được UBND xã , chủ tịch UBND xã Chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của lãnh đạo cac cấp, các phòng, ngành cấp huyện; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ xã, nghị quyết của HĐND xã trên các lĩnh vực kinh tế, VH-XH,QP-AN. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ theo Quy chế làm việc và chương trình công tác năm; tăng cường công tác cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Đề cao tính chủ động và trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên, coi trọng phát huy trí tuệ tập thể; những vấn đề quan trọng đều được đưa ra tập thể, để thảo luận công khai, dân chủ trước khi quyết định. Chủ tịch UBND xã tranh thủ tốt sự ủng hộ của huyện; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND; tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị; chỉ đạo các thôn và CBCC thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

III. NHỮNG HẠN CHẾ YẾU KÉM:

1. Về kinh tế:

Tình hình thời tiết đầu năm 2019 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến lúa gieo cấy Chiêm Xuân 2019. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp còn chậm, hiệu quả thực hiện chưa cao. Việc xây dựng mô hình sản xuất và chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Diện tích sản xuất vụ đông còn thấp. Việc chỉ đạo trong công tác tiêm phòng chưa thực sự quyết liệt nên kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 đợt đạt tỷ lệ thấp.

Việc thu nợ của dự án cá lúa còn quá chậm có hộ còn nợ cả năm 2019 làm ảnh hưởng đến việc thu ngân sách trên địa bàn xã.

Quản lý, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn thiếu chặt chẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, nhất là tuyến mương tiêu dọc đường nhựa xã,

Việc giải quyết lấn chiếm đất đai giải quyết chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng xây dựng lấn chiếm xảy trên địa bàn.

Công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập tại các điểm giết mổ gây ảnh hưởng đến một số hộ dân xung quanh. Việc thu gom rác thải được duy trì đều đặn nhưng việc phân loại rác và xử lý trước khi thu gom chưa làm được.

2. Văn hóa – Xã hội, Quốc phòng – an ninh.

Công tác tuyên truyền còn hạn chế, tin bài còn ít. Hệ thống loa truyền thanh chưa được đầu tư đúng mức. Chất lượng làng văn hóa cũng còn hạn chế. Số người sinh con thứ 3 đang có chiều hướng tăng.

Quốc phòng: Xây dựng lực lượng dân quân gặp nhiều khó khăn, thường xuyên thay đổi về quân số, công tác tham mưu của BCH quân sự về việc xử lý nam công dân không tham gia sơ, khám tuyển NVQS chưa kịp thời. Một số thôn công tác tuyên truyên trong nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ còn hạn chế, chưa sâu rộng; việc chỉ đạo rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ chưa chặt chẽ, nhất là việc quản lý di chuyển nghĩa vụ quân sự chưa được quan tâm, nên gặp khó khăn trong hội công dân về thực hiện nghĩa vụ quân sự.

An ninh: Tình trạng vi phạm trật tự ATGT, lấn chiếm hành lang ATGT vẫn còn xảy ra; TNXH như: Nghiện hút, buôn bán ma túy, tuy có phần hạn chế nhưng đã tạo ra dư luận không tốt, gây bức xúc trong nhân dân. Giải quyết vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn của một số thôn chưa kịp thời.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020

I. MỤC TIÊU TỔNG THỂ :

1. Mục tiêu chung:

Tập trung chỉ đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hang hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hóa - Xã hội; thực hiện tốt chính sách An ninh xã hội, chú trọng công tác bảo vệ môi trường; giải quyết có hiệu quả vấn đề xã hội bức xúc; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; ổn định chính trị; đảm bảo Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.

2. Các Mục tiêu chủ yếu:

* Về kinh tế.

Tổng giá trị sản xuất các nền kinh tế: 296,880 tỷ đồng

- Tổng sản lượng, lương thực: 4.500 tấn

- Thu nhập bình quân đầu người: 48 triệu đồng trở lên.

- Phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán huyện giao.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao: 15ha

- Phấn đấu đạt xã NTM nâng cao

* Về văn hoá- xã hội

+ Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93% trở lên.

+ Xây dựng được 1 thôn làng kiểu mẫu.

+ Tỷ lệ tăng dân số: 0,5%.

+ Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 1,5%

+ Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65%

+ Tỷ lệ dân tham gia BHYT đạt 91% trở lên.

+ Tỉ lệ suy dinh dưỡng giảm từ 2% trở lên.

+ 100% số làng được công nhận lại làng văn hóa.

* Môi trường - ATTP

+ Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt: 100%.

+ Tỷ lệ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt: 99%,

+ Giữ vững xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP

* Quốc phòng- An ninh.

+ Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2020.

+ 100% khu dân cư; các trường học được công nhận an toàn về ANTT.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Sản xuất Nông nghiệp

Thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Huyện uỷ và Kế hoạch 66 của UBND huyện về chuyển đổi cơ cấu giống mùa vụ, gieo cấy hết 100% bằng các loại giống ngắn ngày có năng xuất và giá trị hàng hoá vào sản xuất, tăng cường công tác chuyển giao KHKT, dự báo dự thính tình hình sâu bệnh kịp thời và chỉ đạo phòng trừ có hiệu quả. Khuyến khích nhân dân phát triển mô hình kinh tế trang trại theo hướng chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, sản xuất chăn nuôi kết hợp, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi, vận động nhân dân tận dụng nguồn lực mặt nước ao, hồ, chăn nuôi thủy sản nước ngọt tăng thêm thu nhập, đưa giá trị thu nhập từng bước tăng trưởng khá, bền vững và phục vụ nhu cầu thiết yếu của thị trường.

2. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ

Duy trì các ngành nghề truyền thống đã có ở địa phương, tạo điều kiện về cơ chế chính sách để phát triển mở rộng, tạo công ăn việc làm cho lao động, tăng thêm thu nhập cho nhân dân. Huy động nguồn vốn hợp pháp khác cùng với nguồn vốn ngân sách để có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình. Chỉ đạo các thôn, tổ chức vận động nhân dân đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội của thôn, bổ sung các thiết chế văn hóa cần thiết cũng như các công trình về nhà ở và các công trình phụ trợ khác trong nhân dân.

3. Quản lý đất đai

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định của luật, thực hiện các quy trình theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để có kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

4. Văn hóa xã hội

Duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT; tham gia đầy đủ các phong trào của huyện. Nâng cấp hệ thống truyề thanh, tăng cường thời lượng phát sóng của đài truyền thanh xã, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nhân dân dễ nghe dễ hiểu, tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như của địa phương đến nhân dân, thường xuyên củng cố, tu sửa mạng lưới truyền thanh.

5. Chính sách xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo

Thực hiện tốt chính sách NCC, chính sách đối với người nghèo, thúc đẩy phong trào tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu giảm nghèo. Thực hiện tốt các cuộc vận động theo chỉ đạo của cấp trên. Rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

6. An ninh quốc phòng

- an ninh: Cũng cố mạng lưới an ninh cơ sở, tổ ANTT, ANXH, tổ hoà giải nâng cao trình độ năng lực đội ngũ công an để giúp UBND xã làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hạn chế đến mức tối đa các tệ nạn xã hội, xoá bỏ tệ nạn số đề, đánh bài ăn tiền, đánh kích điện, cương quyết xử lý các trường hợp gây mất ANTT, an toàn xã hội và vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt luật giao thông không để sảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường gây ách tắc giao thông, đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Quốc phòng: Xây dựng và củng cố lực lượng dân quân tự vệ, quân dự bị động viên, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, làm tốt công tác phòng chống lụt bão, phối hợp với lực lượng công an để trấn áp, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân giữ gìn trong sạch địa bàn đảm bảo để nhân dân yên tâm sản xuất và phát triển kinh tế.

7. Một số yêu cầu và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành:

Tăng cường công tác kiểm tra chỉ đạo đối với từng ban, từng công chức, từng thôn; đẩy mạnh việc phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ, phân công gắn trách nhiệm với từng công chức theo chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn và những sai phạm của cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của Chủ tịch UBND xã. Chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật, chủ trương chính sách, Nghị quyết của cấp trên và quy chế hoạt động của UBND xã đảm bảo tính nghiêm túc trong chỉ đạo, điều hành . Đề cao kỷ cương, lỹ luật hành chính, coi trong khâu tổ chức thực hiện; phân công trách nhiệm rõ rang, tổ chức phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, phát hiện giải pháp kịp thời những vấn đề phát sinh, đôn đốc, kiểm tra, xử lý công việc đạt hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 của UBND xã Tế Lợi.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);

- BCH Đảng uỷ, TT HĐND;

- UB. MTTQ, Trưởng các đoàn thể;

- Thành viên UBND;

- Các ĐB HĐND xã;

- Trường, trạm y tế;

- 7 thôn;

- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đỗ Khắc Minh

.


UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TẾ LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC - UBND

Tế Lợi, ngày 12 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

năm 2019 . Mục tiêu và các giải pháp chủ yếu năm 2020


Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2019

Bước vào thực hiện nhiệm vụ KTXH- QPAN năm 2019 chúng ta gặp rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức đó là: thời tiết diễn biến phức tạp; trong chăn nuôi bệnh lở mồm long móng phát sinh trên đàn lợn tại thời điểm đầu năm, bệnh dịch tả lợn Châu phi đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp; giá các sản phẩm nông nghiệp không ổn định…..; Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự phối kết hợp chặt chẽ với MTTQ và các ngành đoàn thể chính trị, chính trị xã hội và nhân dân trong toàn xã. Vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả khả quan, cụ thể như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về phát triển kinh tế

Tổng giá trị sản xuất các nền kinh tế đạt 267,033 tỷ đồng, đạt 112,7 % kế hoạch năm, tăng 18,3 so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ngành Nông, Lâm, thủy sản là 65,26 tỷ đồng đạt 106,02% so với kế hoạch, tăng 11,3 % so với cùng kỳ. Giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 80,83 tỷ đồng, đạt 101.03% so với kế hoạch, tăng 3,62 % so với cùng kỳ; Giá trị ngành thương mại - dịch vụ khác 120,94 tỷ đồng đạt 130,9 % so với kế hoạch năm, tăng 53,2 % so với cùng kỳ. Bình quân lượng thực đầu người đạt 682 kg/người, đạt 90,5% so với kế hoạch, giảm 2,78 % so với cùng kỳ; Thu nhập bình quân đầu người đạt 43.2 triệu đồng, đạt 113 % kế hoạch, tăng 18,6 % so với cùng kỳ.

1.1. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - thủy sản ước đạt 65,26 tỷ đồng (theo giá so sánh ) đạt 106,02% so với kế hoạch năm (KH:61,56 tỷ đồng) và tăng 11.3% so với cùng kỳ.

Tổng diện tích gieo cấy 766 ha: Vụ Chiêm xuân 386 ha, đạt 100% kế hoạch. Năng suất đạt 54 tạ/ha; vụ Mùa 380 ha, giảm 6 ha so với vụ Chiêm (do khu vực nước mạ và đồng Miên Trường Thọ vụ lúa, vụ cá). Năng suất đạt 56 tạ/ ha), Tổng sản lượng lương thực cả năm 4.212,4 tấn đạt 89.62% KH năm và bằng 90% so với CK. Ngô trồng trên đất màu và xen cư trong nhân dân 1,4 ha, năng suất bình quân 47 tạ/ha, rau màu các loại theo thời vụ 4,45 ha, thu nhập từ trồng trọt giá trị ước đạt 29,5 tỷ đồng.

Sản lượng lương thực giảm là do chuyển đổi một số diện tích sử dụng khác và do thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, sâu bệnh phát triển, làm ảnh hưởng đến năng suất của một số diện tích lúa vụ Chiêm Xuân và chuyển đổi một số diện tích sử dụng

Chăn nuôi: Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn toàn.

Theo số liệu thống kê tính đến 30/11/2019 trên địa bàn xã hiện có: Tổng đàn trâu bò 151 con, giảm 28,7% so với cùng kỳ. Trong đó: đàn trâu 23 con, giảm 17,9% so với cùng kỳ, đàn bò 128 con, giảm 36,5% so với cùng kỳ; Đàn lợn hiện có: 73con giảm 20,9% so với cùng kỳ; Đàn gia cầm hiện có: 10.890 con, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Giá trị ước đạt 31,2 tỷ đồng

Đàn lợn chủ yếu tập trung ở trang trại gia trại chiếm trên 80% tổng đàn của địa phương. Trong năm do dịch bệnh tả lợn châu phi, dịch tai xanh trên đàn lợn làm ảnh hưởng đến giá, gây không ít khó khăn cho người chăn nuôi. Số lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã từ ngày 31/5 đến ngày 30/10/2019 là 178 con, trọng lượng tiêu hủy là 7.375,5 kg

Chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 đợt đạt kết quả thấp so với chỉ tiêu của huyện giao như sau:

Đàn chó đạt 94.05%; Đàn trâu, bò đạt 23.76%; đàn gia cầm đạt 23%.

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản là 37ha. Trong đó khu dự án đồng Eo, đồng Chự, khu Miên Trường Thọ các hộ đã thâm canh cá lúa kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhìn chung đều ổn định và phát huy tốt, có hiệu quả, sản lượng ước đạt 125 tấn. Giá trị ước đạt 4,6 tỷ đồng.

Thủy Lợi: UBND xã tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2018. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN năm 2019, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các thôn và 3 trường học trên địa bàn xã theo phương châm "4 tại chỗ" giao chỉ tiêu vật tư năm 2019 cho các thôn để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra và phân công các tổ trực theo kế hoạch ở từng khu vực. Rà soát phương án bổ sung vật tư, cơ sở vật chất con người đảm bảo cho công tác PCTT-TKCN năm 2019. Các thôn đã tổ chức thu và nộp tiền mua bổ sung 300 bao bì nâng lên với tổng số 1.300 bao, cọc tre là 750 cọc, bổ sung 420 kg lưới B40.

Hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp: HTX Nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, có nhiều cố gắng cung ứng đủ giống thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân, sử dụng nguồn vốn hợp lý theo kế hoạch, đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp. Thực hiện nghiêm lịch gieo trồng của UBND huyện trong sản xuất.

Lâm Nghiệp: Chỉ đạo cho các hộ có rừng trồng mới số cây sau khi đã thu hoạch, giá trị thu hoạch ước đạt 1,3 tỷ đồng, đảm bảo kế hoạch đề ra. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo đến công tác PCCC rừng, nhất là vào những tháng mùa khô.

Xây dựng NTM: Tiếp tục giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt được, xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018–2020, phấn đấu xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Định hướng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 -2025.

2.2. Giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 80,83 tỷ đồng, đạt 101.03% so với kế hoạch, tăng 3,62 % so với cùng kỳ.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương khuyến khích nhân nhân duy trì các nghành nghề truyền thống như: nghề mộc, mây đan xiên, thêu ren, xây dựng, chế biến nông sản và đưa ngành nghề mới vào địa phương như : cơ khí sữa chữa, điện lạnh, điện nước; phát triển rộng rãi kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm tại chỗ cho người lao động; hiện nay trên địa bàn có 2 công ty TNHH và 7 doanh nghiệp thu hút một lực lượng lớn lao động của địa phương. Đặc biệt là cơ sở mộc dân dụng Hải Oanh giải quyết thường xuyên cho 40-50 lao động, 1 xưởng may tại thôn Côn Cương 1, 1 tổ mây tre đan thôn Liêm Chính và 1 tổ thêu ren và đan ghế mây tại thôn Côn Cương 2 giải quyết việc làm từ 150 lao động tại địa phương

UBND xã tập trung chỉ đạo thi công công trình tuyến kênh tiêu từ trường Mầm Non đi công sở và sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường Tiểu học và được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào đầu tháng 9. Tiếp tục lập dự toán đầu tư xây dựng 2,7km mương tưới trên QL45 và kênh BN58 đi ao Khoai, BN58 đi chân đường bằng nguồn vốn ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2.3. Giá trị ngành thương mại - dịch vụ khác 120,94 tỷ đồng đạt 130,9 % so với cùng kỳ, tăng 53,2 % so với cùng kỳ.

Chợ Chùa Thông đã ổn định phát triển, đảm bảo cho việc giao lưu hàng hóa phục vụ nhân dân trong và ngoài xã. Dịch vụ thương mại ổn định, có chiều hướng tăng so với cùng kỳ. Toàn xã có 283 cơ sở kinh doanh cá thể như: dịch vụ ăn uống, vận tải, sửa chửa xe máy, xe đạp, xăng dầu, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, bán buôn, bán lẻ, karaoke, nhà nghỉ…. Tăng cường vận động lao động đăng ký xuất khẩu lao động sang Nhật, Hàn Quốc theo chương trình của UBND tỉnh và các khoản thu khác từ lương hưu, trợ cấp NCC, trợ cấp BTXH, đền bù GPMB vv.

2. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường.

Công tác quản lý đất đai: Được thực hiện cơ bản nghiêm túc, đúng luật. Năm 2019 cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho tặng và chuyển nhượng 54 hồ sơ, phân chia di sản thừa kế là 14 hồ sơ, chuyển mục đích sử dụng là 2 hồ sơ, giải quyết tranh chấp đất đai 02 trường hợp, xử lý vi phạm đất đai 02 trường học. UBND xã phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời và ngăn chặn 02 vụ việc khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã.

- Thực hiện tốt việc quản lý và quy hoạch sử dụng đất năm 2019. Hoàn thiện hồ sơ để đấu giá QSD đất ở khu dân cư năm 2019.

Lập tiến độ chi tiết kế hoạch triển khai công tác GPMB, tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền quy mô dự án, cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã. Tổng diện tích đất thu hồi GPMB đường cao tốc 19.576,2 m

Xây dựng phương án tái định cư trình Hội đồng GPMB huyện, phòng Tài nguyên môi trường huyện đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa bổ sung đất tái định cư cho 53 hộ dân tại 2 thôn Yên Bái và Trường Thọ, tổng diện tích QH là 13.587,5 m². Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ bản vẽ quy hoạch sử dụng đất ở xã Tế Lợi năm 2019 với diện tích quy hoạch là 1,2 ha trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 6/2019.

Công tác vệ sinh môi trường: Duy trì việc thu gom rác sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn xã. Tiếp tục lắp đặt thêm 1 số ống cống tại các bờ trục để thu gom vỏ chai thuốc trừ sâu tại các xứ đồng trên địa bàn xã. Sau mỗi vụ sản xuất UBND xã tổ chức cho hội phụ nữ thu gom để vận chuyển vào bãi rác thải của huyện tại khu vực hồ Mơ, thị trấn Nông Cống.

Công tác quản lý thu - chi ngân sách: Năm 2019 UBND xã đã thực hiện thu - chi đúng theo luật ngân sách nhà nước. Thực hiện thu - chi theo nghị quyết HĐND xã.

Tổng thu NS 11 tháng đầu năm 2019: 6.143.591.710 đồng

Tổng chi NS 11 tháng đầu năm 2019: 5.627.635.200 đồng

Tồn quỹ NS tại kho bạc: 515.956.510 đồng

Hoạt động tín dụng: Các tổ chức đoàn thể đã tích cực đấu mối với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn để vay vốn cho nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế.Tính đến thời điểm 31/10/2019. Tổng dư nợ của toàn xã là: 33 tỷ 450 triệu đồng.

Trong đó: - Ngân hàng NN & PTNT là: 17 tỷ 500 triệu đồng.

- Ngân hàng chính sách xã hội là: 15 tỷ 950 triệu đồng.

II. VĂN HOÁ XÃ HỘI - Y TẾ - GIÁO DỤC

1. Văn hoá - Thông tin

1.1. Hoạt động Văn hóa - thông tin: Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vào các ngày lễ lớn của đất nước, như tuyên truyền " Mừng Đảng - Mừng Xuân", ngày giải phóng Miền Nam 30/4/1975, ngày Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa xưa và nay. Tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, chăm sóc lúa chiêm xuân, công tác bầu cử trưởng thôn trưởng trên hệ thống đài truyền thanh xã. Chỉ đạo các thôn tổ chức đón giao thừa và giao lưu văn nghệ đảm bảo vui tết đón xuân, an toàn, tiết kiệm. Trong năm đã tuyên truyền 25 khẩu hiệu, băng zôn phục vụ tốt các cuộc hội nghị tại xã.

Công tác xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, được quan tâm, 100% thôn, làng, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu làng, cơ quan, đơn vị văn hóa, chất lượng hoạt động từng bước được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Ban văn hoá xã đã tập trung chỉ đạo cho các thôn chỉnh sữa lại hương ước Làng cho phù hợp với giai đoạn hiện nay. Đến nay đã có 7/7 thôn điều chỉnh xong, lập Tờ trình đề nghị UBND huyện phê duyệt Hương ước các thôn, Xây dựng chỉnh sửa Quy chế việc tang lễ trên địa bàn xã. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Hoàn thành kế hoạch bình xét gia đình văn hóa năm 2019 với kết quả 93% gia đình đạt gia đình văn hóa.

Đầu tư Ngân sách sữa chữa hệ thống truyền thanh của xã trước mắt cần sữa chữa hệ thống dây dẫn, mua bổ sung loa lắp đặt cho các thôn để phục vụ công tác tuyên truyền sau khi sáp nhập thôn.

Ban văn hóa đã tham mưu cho UBND xã tổ chức ngày chạy OLympic , ngày sức khỏe toàn dân kết hợp giải Việt dã báoThanh Hóa lần Thứ 24 với đông đảo nhân dân trong xã tham gia. Kết hợp với trường THCS tuyển chọn vận động viên tham gia giải Việt dã tại huyện. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ cũng được quan tâm từ xã đến thôn, 7/7 làng đã tham gia chương trình hội diễn văn nghề quần chúng tại xã, xã tham gia hội diễn đạt giải nhất hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Nông Cống năm 2019.

1.2 Công tác giáo dục : Chất lượng giáo dục được nâng lên, giáo dục mũi nhọn được quan tâm, hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ dưới 5 tuổi tỉ lệ học sinh giỏi khối mầm non đạt 75 - 80% , giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học, tỉ lệ học sinh lên lớp đạt 98.6% , Tỉ lệ học sinh giỏi toàn diện khối tiểu học 48.7%; học sinh được khen thưởng một mặt đạt 58.2%; học sinh giỏi khối THCS đạt 12.25%, học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%, học sinh giỏi cấp huyện đạt 14.2%, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 5%, học sinh thi đậu vào THPT đạt 100% đứng thứ 3 toàn huyện; Năm học 2019-2020 tổng số học sinh 3 khối là 752 em. Trường Tiểu học đón nhận trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 kết hợp cùng ngày khải giảng năm học 2019-2020, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

*Công tác khuyến học: Làm tốt công tác khuyến học; Tổng hợp kết quả học tập của các nhà trường, lập danh sách học sinh được khen thưởng , tổ chức lễ trao thưởng khuyến học năm 2018-2019.

*Trung tâm học tập cộng đồng: TTHTCĐ đã phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức các lớp học bồi dưỡng kiến thức Pháp luật, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, nghe thời sự, học nghề, tập huấn chuyển giao KH-KT; năm 2019 đã mở 65 lớp, nhìn chung các lớp học đều có kết quả tốt. .

1.3. Về y tế: Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, quản lý chặt chẽ các chương trình y tế Quốc gia, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 60 tháng tuổi đạt 100%, tổ chức cho trẻ uống vitamin A là: 435 cháu đạt 100%, uống thuốc giun cho các cháu từ 24 tháng tuổi đến 60 tháng tuổi của trường Mầm Non và Tiểu học đạt 97,5%. Năm 2019 trạm Y tế đã tổ chức khám cho 2350 lượt người. Chuẩn bị đủ cơ số thuốc cho công tác PCBL - TKCN, công tác phòng bệnh mùa hè, chuẩn bị tốt cho công tác phòng dịch Sởi ở trẻ em. Số hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh là 99%; số hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh là 98%, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 87%.

1.4. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ và trẻ em; Duy trì tốt hoạt động dân số - KHHGĐ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,5%. Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 15,1% , giảm 2 % so với cùng kỳ.

1.5. ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04–NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP. Làm tốt công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP; xây dựng hệ thống văn bản, triển khai thí điểm về xây dựng xã đảm bảo vệ sinh ATTP năm 2019, chỉ đạo các Tổ giám sát cộng đồng ở thôn; tổ chức triển khai thực hiện quy trình các bước về VSATTP trên địa bàn thôn, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo theo quy định về vệ sinh ATTP. Phối hợp với huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý ATTP cấp xã, thôn. Cùng với HTX DV - NN xây dựng chuỗi liên kết lúa với diện tích 6 ha thuộc xứ đồng Kẻ Chợ Côn Cương 2 và diện tích ruộng thuộc quản lý của HTX. Đến nay xã đã được công nhận xã đạt chuẩn về vệ sinh ATTP năm 2019.

1.6.Công tác chính sách xã hội: Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho người có công, đối tượng BTXH. Tổ chức trao, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình người có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Kỷ Hợi. Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2019 có: 33 hộ nghèo, tỷ lệ 1,94%, giảm 22 hộ so với năm 2018, hộ cận nghèo 75 hộ, tỷ lệ 4.42% . Thực hiện nghiêm Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Phối hợp với công chức Địa chính XD, kế toán tổ chức nghiệm thu, giải ngân vốn cho các hộ NCC được hỗ trợ nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Đến nay tổng số hộ hoàn thành việc xây dựng, sữa chữa là 71/83 hộ ( còn 4 hộ không đủ điều kiện được hỗ trợ, 8 hộ xin rút)

2. Hoạt động của các tổ chức hội:

Hội Người cao tuổi: Thực hiện nghiêm hướng dẫn của Ủy ban nhân dân xã về công tác tổ chức chúc thọ, mừng thọ chco các cụ, các làng đã xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện một cách trân trọng, trang nghiêm, thiết thực.

Hội bảo trợ, Nạn nhân da cam, hội Chữ thập đỏ: Phối hợp với MTTQ xã tặng quà Tết cho các đối tượng là người Khuyết tật và trẻ mồ côi, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số là 21 suất quà trị giá 5.300.000đ , tặng xe lăn cho 03 đối tượng. Đề nghị tỉnh hội tặng 01 xe đạp cho trẻ mồ côi thôn Côn Cương 1. Tiếp tục vận động cán bộ Đảng viên và nhân dân ủng hộ các phong trào tết vì người nghèo. Tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019 đạt chỉ tiêu huyện giao.

Hội cựu thanh niên xung phong: Luôn nêu cao vài trò gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức thăm hỏi, động viên đồng đội và thân nhân đồng đội qua đời.

Hội cựu giáo chức: Tổ chức thành công Đại hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ 2019- 2024 . Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ khuyến học và giáo dục đào tạo.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH.

1. Quốc phòng: Ban chỉ huy quân sự xã đã xây dựng kế hoạch trực chỉ huy, phân công lực lượng phối hợp với ban công an xã tuần tra các điểm vui chơi công cộng trong dịp tết đảm bảo an toàn, phối hợp với các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn tổ chức gặp mặt, tiễn đưa, giao quân năm 2019 là 4 đồng chí đảm bảo chất lượng, đủ chỉ tiêu trên giao;

Tổ chức huấn luyện quân sự cho các lực lượng; hoàn thành 100% kế hoạch tuyển quân hoàn thành 100% kế hoạch tuyển quân; tổ chức thành công diễn tập KVPT năm 2019 đạt kết quả tốt..

Tổ chức khám tuyển NVQS năm 2020 cho 36 Thanh niên, đã khám 35 thanh niên khám tại xã, điều khám tại huyện là 22 đ/c, đã trúng tuyển được 6 thanh niên .

2.An ninh: Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Ban công an thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ tài sản nhân dân, phân công trực Tết Kỷ Hợi và các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thường xuyên rà soát đối tượng có nghi vấn lẫn trốn trên địa bàn để sàng lọc, bảo vệ an ninh, kiên quyết đấu tranh với các tội phạm. Phối hợp với khối dân vận tổ chức Hội nghị diễn đàn " Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019"

Năm 2019 xảy ra 16 vụ.Trong đó: 10 vụ TNGT, làm 8 người bị thương, 02 người chết; 01 vụ đốt phá hoại tài sản, 05 vụ gây mất an ninh trật tự, Các vụ việc được giải quyết kịp thời đúng quy định của pháp luật.

Quản lý chặt chẻ nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn xã thường xuyên sửa đổi bổ sung hộ khẩu, căn cước công dân vv...

- Tổng số hộ trong xã: 1709 hộ.

- Tổng số nhân khẩu: 6178 khẩu.

Công tác quản lý hành chính được tăng cường: Đăng ký chuyển đến 36 trường hợp và nhập khẩu mới sinh là 89 trường hợp; đăng ký chuyển đi là 44 trường hợp; xác nhận làm căn cước Công dân là 213 trường hợp, cấp giấy xác nhận dân sự cho 246 trường hợp.

3. Tư pháp – Cải cách hành chính - Văn phòng

Công tác Tư pháp không ngừng được cũng cố nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao theo qui định của pháp luật. Công tác hòa giải 10 vụ. Trong đó: Hòa giải thành: 8 vụ; chuyển lên tòa án huyện: 02 vụ về ly hôn.

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 57 trường hợp. Đăng ký kết hôn 28 trường hợp. Đăng ký khai sinh 114 trường hợp ; Đăng ký khai tử là 35 trường hợp. Các thủ tục hành chính trên đều được thực hiện đảm bảo theo qui định của pháp luật.

* Thực hiện cải cách hành chính:

Cải cách hành chính được quan tâm, nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, nhất là đối với công chức tại bộ phận “một cửa”. Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu đối với các tổ chức, cá nhân liên hệ công tác theo phương châm " Bốn tăng, hai giảm, ba không". Trong năm UBND xã đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 về việc Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện "4 tại chỗ" gồm 31 lĩnh vực; 174 TTHC đã được công khai niêm yết tại Trụ sở UBND xã. Kết quả tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa là 3311 hồ sơ, đã giải quyết 3311 hồ sơ đúng hạn, đạt 100%. Chủ yếu theo các lĩnh vực như sau:

+ Lĩnh vực Chứng thực - Hộ tịch: 2404 hồ sơ

+ Lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú, CCCD : 628 hồ sơ

+ Lĩnh vực người có công - Bảo trợ xã hội - Trẻ em: 211 hồ sơ

+ Lĩnh vực đất đai - Tài nguyên MT: 70 hồ sơ

Công tác Văn phòng: Năm 2019 đã thực hiện tiếp nhận và chuyển cho cán bộ công chức chuyên môn 1251 văn bản đến các loại; đã ban hành 260 văn bản đi; đảm bảo điều kiện về vật chất, kỹ thuật, điều kiện làm việc cho hoạt động

của UBND xã; thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo với UBND huyện; đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho CBCC; Đảm bảo các điều kiện tổ chức các cuộc họp, hội nghị của HĐND, UBND, các ngành.

Tham mưu cho UBND xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Kiện toàn bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2021 với phương thức nhất thể hóa. Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo đúng tín độ và thời gian.

4. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND xã:

Công tác quản lý điều hành đã được UBND xã , chủ tịch UBND xã Chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của lãnh đạo cac cấp, các phòng, ngành cấp huyện; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ xã, nghị quyết của HĐND xã trên các lĩnh vực kinh tế, VH-XH,QP-AN. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ theo Quy chế làm việc và chương trình công tác năm; tăng cường công tác cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Đề cao tính chủ động và trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên, coi trọng phát huy trí tuệ tập thể; những vấn đề quan trọng đều được đưa ra tập thể, để thảo luận công khai, dân chủ trước khi quyết định. Chủ tịch UBND xã tranh thủ tốt sự ủng hộ của huyện; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND; tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị; chỉ đạo các thôn và CBCC thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

III. NHỮNG HẠN CHẾ YẾU KÉM:

1. Về kinh tế:

Tình hình thời tiết đầu năm 2019 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến lúa gieo cấy Chiêm Xuân 2019. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp còn chậm, hiệu quả thực hiện chưa cao. Việc xây dựng mô hình sản xuất và chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Diện tích sản xuất vụ đông còn thấp. Việc chỉ đạo trong công tác tiêm phòng chưa thực sự quyết liệt nên kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 đợt đạt tỷ lệ thấp.

Việc thu nợ của dự án cá lúa còn quá chậm có hộ còn nợ cả năm 2019 làm ảnh hưởng đến việc thu ngân sách trên địa bàn xã.

Quản lý, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn thiếu chặt chẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, nhất là tuyến mương tiêu dọc đường nhựa xã,

Việc giải quyết lấn chiếm đất đai giải quyết chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng xây dựng lấn chiếm xảy trên địa bàn.

Công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập tại các điểm giết mổ gây ảnh hưởng đến một số hộ dân xung quanh. Việc thu gom rác thải được duy trì đều đặn nhưng việc phân loại rác và xử lý trước khi thu gom chưa làm được.

2. Văn hóa – Xã hội, Quốc phòng – an ninh.

Công tác tuyên truyền còn hạn chế, tin bài còn ít. Hệ thống loa truyền thanh chưa được đầu tư đúng mức. Chất lượng làng văn hóa cũng còn hạn chế. Số người sinh con thứ 3 đang có chiều hướng tăng.

Quốc phòng: Xây dựng lực lượng dân quân gặp nhiều khó khăn, thường xuyên thay đổi về quân số, công tác tham mưu của BCH quân sự về việc xử lý nam công dân không tham gia sơ, khám tuyển NVQS chưa kịp thời. Một số thôn công tác tuyên truyên trong nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ còn hạn chế, chưa sâu rộng; việc chỉ đạo rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ chưa chặt chẽ, nhất là việc quản lý di chuyển nghĩa vụ quân sự chưa được quan tâm, nên gặp khó khăn trong hội công dân về thực hiện nghĩa vụ quân sự.

An ninh: Tình trạng vi phạm trật tự ATGT, lấn chiếm hành lang ATGT vẫn còn xảy ra; TNXH như: Nghiện hút, buôn bán ma túy, tuy có phần hạn chế nhưng đã tạo ra dư luận không tốt, gây bức xúc trong nhân dân. Giải quyết vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn của một số thôn chưa kịp thời.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020

I. MỤC TIÊU TỔNG THỂ :

1. Mục tiêu chung:

Tập trung chỉ đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hang hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hóa - Xã hội; thực hiện tốt chính sách An ninh xã hội, chú trọng công tác bảo vệ môi trường; giải quyết có hiệu quả vấn đề xã hội bức xúc; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; ổn định chính trị; đảm bảo Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.

2. Các Mục tiêu chủ yếu:

* Về kinh tế.

Tổng giá trị sản xuất các nền kinh tế: 296,880 tỷ đồng

- Tổng sản lượng, lương thực: 4.500 tấn

- Thu nhập bình quân đầu người: 48 triệu đồng trở lên.

- Phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán huyện giao.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao: 15ha

- Phấn đấu đạt xã NTM nâng cao

* Về văn hoá- xã hội

+ Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93% trở lên.

+ Xây dựng được 1 thôn làng kiểu mẫu.

+ Tỷ lệ tăng dân số: 0,5%.

+ Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 1,5%

+ Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65%

+ Tỷ lệ dân tham gia BHYT đạt 91% trở lên.

+ Tỉ lệ suy dinh dưỡng giảm từ 2% trở lên.

+ 100% số làng được công nhận lại làng văn hóa.

* Môi trường - ATTP

+ Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt: 100%.

+ Tỷ lệ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt: 99%,

+ Giữ vững xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP

* Quốc phòng- An ninh.

+ Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2020.

+ 100% khu dân cư; các trường học được công nhận an toàn về ANTT.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Sản xuất Nông nghiệp

Thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Huyện uỷ và Kế hoạch 66 của UBND huyện về chuyển đổi cơ cấu giống mùa vụ, gieo cấy hết 100% bằng các loại giống ngắn ngày có năng xuất và giá trị hàng hoá vào sản xuất, tăng cường công tác chuyển giao KHKT, dự báo dự thính tình hình sâu bệnh kịp thời và chỉ đạo phòng trừ có hiệu quả. Khuyến khích nhân dân phát triển mô hình kinh tế trang trại theo hướng chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, sản xuất chăn nuôi kết hợp, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi, vận động nhân dân tận dụng nguồn lực mặt nước ao, hồ, chăn nuôi thủy sản nước ngọt tăng thêm thu nhập, đưa giá trị thu nhập từng bước tăng trưởng khá, bền vững và phục vụ nhu cầu thiết yếu của thị trường.

2. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ

Duy trì các ngành nghề truyền thống đã có ở địa phương, tạo điều kiện về cơ chế chính sách để phát triển mở rộng, tạo công ăn việc làm cho lao động, tăng thêm thu nhập cho nhân dân. Huy động nguồn vốn hợp pháp khác cùng với nguồn vốn ngân sách để có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình. Chỉ đạo các thôn, tổ chức vận động nhân dân đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội của thôn, bổ sung các thiết chế văn hóa cần thiết cũng như các công trình về nhà ở và các công trình phụ trợ khác trong nhân dân.

3. Quản lý đất đai

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định của luật, thực hiện các quy trình theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để có kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

4. Văn hóa xã hội

Duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT; tham gia đầy đủ các phong trào của huyện. Nâng cấp hệ thống truyề thanh, tăng cường thời lượng phát sóng của đài truyền thanh xã, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nhân dân dễ nghe dễ hiểu, tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như của địa phương đến nhân dân, thường xuyên củng cố, tu sửa mạng lưới truyền thanh.

5. Chính sách xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo

Thực hiện tốt chính sách NCC, chính sách đối với người nghèo, thúc đẩy phong trào tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu giảm nghèo. Thực hiện tốt các cuộc vận động theo chỉ đạo của cấp trên. Rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

6. An ninh quốc phòng

- an ninh: Cũng cố mạng lưới an ninh cơ sở, tổ ANTT, ANXH, tổ hoà giải nâng cao trình độ năng lực đội ngũ công an để giúp UBND xã làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hạn chế đến mức tối đa các tệ nạn xã hội, xoá bỏ tệ nạn số đề, đánh bài ăn tiền, đánh kích điện, cương quyết xử lý các trường hợp gây mất ANTT, an toàn xã hội và vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt luật giao thông không để sảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường gây ách tắc giao thông, đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Quốc phòng: Xây dựng và củng cố lực lượng dân quân tự vệ, quân dự bị động viên, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, làm tốt công tác phòng chống lụt bão, phối hợp với lực lượng công an để trấn áp, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân giữ gìn trong sạch địa bàn đảm bảo để nhân dân yên tâm sản xuất và phát triển kinh tế.

7. Một số yêu cầu và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành:

Tăng cường công tác kiểm tra chỉ đạo đối với từng ban, từng công chức, từng thôn; đẩy mạnh việc phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ, phân công gắn trách nhiệm với từng công chức theo chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn và những sai phạm của cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của Chủ tịch UBND xã. Chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật, chủ trương chính sách, Nghị quyết của cấp trên và quy chế hoạt động của UBND xã đảm bảo tính nghiêm túc trong chỉ đạo, điều hành . Đề cao kỷ cương, lỹ luật hành chính, coi trong khâu tổ chức thực hiện; phân công trách nhiệm rõ rang, tổ chức phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, phát hiện giải pháp kịp thời những vấn đề phát sinh, đôn đốc, kiểm tra, xử lý công việc đạt hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 của UBND xã Tế Lợi.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);

- BCH Đảng uỷ, TT HĐND;

- UB. MTTQ, Trưởng các đoàn thể;

- Thành viên UBND;

- Các ĐB HĐND xã;

- Trường, trạm y tế;

- 7 thôn;

- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đỗ Khắc Minh

.

Người tốt, việc tốt