Truy cập

Hôm nay:
56
Hôm qua:
65
Tuần này:
347
Tháng này:
1846
Tất cả:
142856

Ý kiến thăm dò

Danh sách Ban thường vụ Đảng ủy

Ngày 11/11/2020 07:37:24

Danh sách Ban thường vụ Đảng ủy

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Sáu

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

SĐT:0965450198

1. Đồng chí: Phạm Hồng Tiến

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 0913338897

Địa chỉ Gmail: phamhongtien78@gmail.com

3. Đồng chí: Đỗ Khắc Minh

Chức vụ: PBT Đảng ủy – CT. Ủy ban nhân dân

SĐT: 0968000946- 0915448388

4. Ông: Hoàng Thanh Nội

Chức vụ: UVBTV – Phó chủ tịch UBND xã

SĐT:0913338900

5. Ông: Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy – CT. Ủy ban MTTQ xã

Số ĐT: 0912227587

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Sáu

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

SĐT:0965450198

1. Đồng chí: Phạm Hồng Tiến

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 0913338897

Địa chỉ Gmail: phamhongtien78@gmail.com

3. Đồng chí: Đỗ Khắc Minh

Chức vụ: PBT Đảng ủy – CT. Ủy ban nhân dân

SĐT: 0968000946- 0915448388

4. Ông: Hoàng Thanh Nội

Chức vụ: UVBTV – Phó chủ tịch UBND xã

SĐT:0913338900

5. Ông: Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy – CT. Ủy ban MTTQ xã

Số ĐT: 0912227587

Người tốt, việc tốt