Truy cập

Hôm nay:
200
Hôm qua:
174
Tuần này:
532
Tháng này:
5955
Tất cả:
228678

Ý kiến thăm dò

Danh sách Ban thường vụ Đảng ủy

Ngày 14/09/2022 00:00:00

Danh sách Ban thường vụ Đảng ủy

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ TẾ LỢI

KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Sáu

Sinh ngày: 01/12/1966

Quê quán: Xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

SĐT:0965450198

Địa chỉ Gmail: nguyenvansaubtdu@gmail.com

2. Đồng chí: Phạm Hồng Tiến

Sinh ngày: 27/7/1979

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 0913338897

Địa chỉ Gmail: phamhongtien78@gmail.com

3. Đồng chí: Lê Văn Hùng

Sinh ngày: 20/11/1977

Quê quán: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: PBT Đảng ủy – CT. Ủy ban nhân dân

SĐT: 0988203204

Địa chỉ Gmail: lehungvpnc@gmail.com

4. Ông: Hoàng Thanh Nội

Sinh ngày: 06/01/1964

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: UVBTV – Phó chủ tịch UBND xã

SĐT:0913338900

5. Ông: Nguyễn Văn Hưng

Sinh ngày:12/8/1987

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy – CT. Ủy ban MTTQ xã

Số ĐT: 0912227587

Địa chỉ Gmail: nguyenvanhungteloi@gmail.com

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ TẾ LỢI

KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Sáu

Sinh ngày: 01/12/1966

Quê quán: Xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

SĐT:0965450198

Địa chỉ Gmail: nguyenvansaubtdu@gmail.com

2. Đồng chí: Phạm Hồng Tiến

Sinh ngày: 27/7/1979

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 0913338897

Địa chỉ Gmail: phamhongtien78@gmail.com

3. Đồng chí: Lê Văn Hùng

Sinh ngày: 20/11/1977

Quê quán: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: PBT Đảng ủy – CT. Ủy ban nhân dân

SĐT: 0988203204

Địa chỉ Gmail: lehungvpnc@gmail.com

4. Ông: Hoàng Thanh Nội

Sinh ngày: 06/01/1964

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: UVBTV – Phó chủ tịch UBND xã

SĐT:0913338900

5. Ông: Nguyễn Văn Hưng

Sinh ngày:12/8/1987

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy – CT. Ủy ban MTTQ xã

Số ĐT: 0912227587

Địa chỉ Gmail: nguyenvanhungteloi@gmail.com