Truy cập

Hôm nay:
144
Hôm qua:
174
Tuần này:
476
Tháng này:
5899
Tất cả:
228622

Ý kiến thăm dò

Nghị quyết 2020-2025

Ngày 26/11/2020 14:13:14

Nghị quyết Đại hội ĐẢng bộ xã Tế Lợi nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐẢNG BỘ HUYỆN NÔNG CỐNG

ĐẢNG ỦY XÃ TẾ LỢI

*

Số: /NQ-ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tế Lợi, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Đảng bộ xã Tế Lợi khóa XXV, Nhiệm kỳ 2020-2025

----------------------

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tế Lợi diễn ra từ ngày 27/5/2020 đến hết ngày 28/5/2020 tại Công sở xã Tế Lợi. Với 130 đại biểu dự đại hội (Trong đó có 117 đại biểu do các chi bộ bầu trực tiếp tại đại hội và 13 đại biểu đương nhiên).

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ. Đại hội Đảng bộ xã Tế Lợi khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXIII trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIV.

4. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV.

Qua nghe báo cáo cùng với nhiều ý kiến tham luận tại Đại hội. Đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyên.

Đại hội đã tán thành và đi đến thống nhất thông qua các nội dung cơ bản sau đây:

Trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chúng ta có nhiều thuận lợi; công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo tiếp tục thu được những thắng lợi quan trọng, hệ thống chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng hoàn thiện. Tình hình chính trị địa phương luôn ổn định, có sự đổi mới trong lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tạo nên niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, đoàn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Bên cạnh những thuận lợi chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đó là: Tình hình kinh tế trong nước và thế giới phục hồi chậm, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra; giá cả các mặ hàng phục vụ sản xuất và tiêu dùng tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Nhưng dưới sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn Đảng bộ mà đứng đầu là BCH khóa XXIV đã biết tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng.

Đại hội cũng đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại yếu kém trong quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như: Kinh tế có bước tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, một số mục tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân vẫn còn gặp khó khăn, chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa và việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nên kết quả đạt được chưa cao. Tất cả các hạn chế đó đã làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXIV đề ra.

Đại hội đã thảo luận thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Chương trình trọng tâm

Từ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với điều kiện thực tế của địa phương, phát huy tinh thần vượt khó vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà, quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu trên trong nhiệm kỳ chúng ta tập trung vào hai chương trình trọng tâm sau:

Chương trình 1: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới:

Tập trung chỉ đạo tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn, gắn chuỗi giá trị, nâng cao giá trị thu nhập/đơn vị diện tích.

Thực hiện ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao từ 3-5 ha.

Xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Chương trình 2: Phát triển thương mại, dịch vụ và thu khác.

Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ kèm theo phát triển doanh nghiệp.

Thu hút mạnh đầu tư trên địa bàn xã để nhanh chóng nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng/người/năm.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025: 100 triệu đồng trở lên.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ cao đến năm 2025: 15ha.

- Sản lượng lương thực bình quân hàng năm: 4.473 tấn trở lên

- Tích tụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến năm 2025: 100ha.

- Trồng lúa Vietgap đến năm 2025: 100ha

- Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu hàng năm: 12,6 tấn/ha.

- Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025: đàn trâu, bò 420 con, đàn lợn 7.500 con, đàn gia cầm 80 nghìn con.

- Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025: 145 tấn

- Số doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025: 16 doanh nghiệp

- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm tăng: 12%

- Xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, xã Nông thôn mới Kiểu mẫu năm 2025.

- Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được bê tông hóa đến năm 2025: 100%.

2. Về văn hóa - xã hội.

- Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm: 0,65%

- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025: Theo chỉ tiêu huyện giao.

- Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 còn: 3%

- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2025: 95%.

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chí đến năm 2025: 96%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hằng năm: 100%.

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2025: 95%

- Tỷ lệ thôn, làng, trường học đạt tiêu chí kiểu mẫu đến năm 2025: 80% trở lên.

3. Về môi trường.

- Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025: 100%.

- Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025: 100% trong đó tỷ lệ dân số được dùng nước sạch 85%

- Tỷ lệ chất thải rắn trong sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 90%

4. Về an ninh trật tự.

- Tỷ lệ khu dân cư, cơ quan đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự năm 2025: 100%

5. Về xây dựng Đảng.

- Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ: 40 đảng viên

- Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm: 90%

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng trên cần phải có nhiều giải pháp cụ thể, phái tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây, con, mùa vụ; tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT, làm tốt công tác thủy lợi nội đồng; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để ngành nghề phát triển và du nhập nghề mới vào địa phương, tập trung khai thác triệt để, hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương với phương châm phát huy nội lực, tận dụng tối đa ngoại lực; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của Chính quyền, đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tạo sự đồng bộ hiệu quả; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân trong xã phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, đồng lòng, đồng sức đưa xã nhà vững bước tiến lên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu nước mạnh - xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Nơi nhận:

- Ban TV huyện ủy;

- VP huyện ủy;

- BCH Đảng ủy;

- 10 chi bộ;

- Lưu: VP.

T/M. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Nguyễn Văn Sáu

ĐẢNG BỘ HUYỆN NÔNG CỐNG

ĐẢNG ỦY XÃ TẾ LỢI

*

Số: /NQ-ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tế Lợi, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Đảng bộ xã Tế Lợi khóa XXV, Nhiệm kỳ 2020-2025

----------------------

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tế Lợi diễn ra từ ngày 27/5/2020 đến hết ngày 28/5/2020 tại Công sở xã Tế Lợi. Với 130 đại biểu dự đại hội (Trong đó có 117 đại biểu do các chi bộ bầu trực tiếp tại đại hội và 13 đại biểu đương nhiên).

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ. Đại hội Đảng bộ xã Tế Lợi khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXIII trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIV.

4. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV.

Qua nghe báo cáo cùng với nhiều ý kiến tham luận tại Đại hội. Đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyên.

Đại hội đã tán thành và đi đến thống nhất thông qua các nội dung cơ bản sau đây:

Trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chúng ta có nhiều thuận lợi; công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo tiếp tục thu được những thắng lợi quan trọng, hệ thống chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng hoàn thiện. Tình hình chính trị địa phương luôn ổn định, có sự đổi mới trong lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tạo nên niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, đoàn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Bên cạnh những thuận lợi chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đó là: Tình hình kinh tế trong nước và thế giới phục hồi chậm, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra; giá cả các mặ hàng phục vụ sản xuất và tiêu dùng tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Nhưng dưới sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn Đảng bộ mà đứng đầu là BCH khóa XXIV đã biết tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng.

Đại hội cũng đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại yếu kém trong quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như: Kinh tế có bước tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, một số mục tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân vẫn còn gặp khó khăn, chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa và việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nên kết quả đạt được chưa cao. Tất cả các hạn chế đó đã làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXIV đề ra.

Đại hội đã thảo luận thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Chương trình trọng tâm

Từ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với điều kiện thực tế của địa phương, phát huy tinh thần vượt khó vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà, quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu trên trong nhiệm kỳ chúng ta tập trung vào hai chương trình trọng tâm sau:

Chương trình 1: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới:

Tập trung chỉ đạo tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn, gắn chuỗi giá trị, nâng cao giá trị thu nhập/đơn vị diện tích.

Thực hiện ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao từ 3-5 ha.

Xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Chương trình 2: Phát triển thương mại, dịch vụ và thu khác.

Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ kèm theo phát triển doanh nghiệp.

Thu hút mạnh đầu tư trên địa bàn xã để nhanh chóng nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng/người/năm.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025: 100 triệu đồng trở lên.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ cao đến năm 2025: 15ha.

- Sản lượng lương thực bình quân hàng năm: 4.473 tấn trở lên

- Tích tụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến năm 2025: 100ha.

- Trồng lúa Vietgap đến năm 2025: 100ha

- Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu hàng năm: 12,6 tấn/ha.

- Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025: đàn trâu, bò 420 con, đàn lợn 7.500 con, đàn gia cầm 80 nghìn con.

- Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025: 145 tấn

- Số doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025: 16 doanh nghiệp

- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm tăng: 12%

- Xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, xã Nông thôn mới Kiểu mẫu năm 2025.

- Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được bê tông hóa đến năm 2025: 100%.

2. Về văn hóa - xã hội.

- Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm: 0,65%

- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025: Theo chỉ tiêu huyện giao.

- Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 còn: 3%

- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2025: 95%.

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chí đến năm 2025: 96%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hằng năm: 100%.

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2025: 95%

- Tỷ lệ thôn, làng, trường học đạt tiêu chí kiểu mẫu đến năm 2025: 80% trở lên.

3. Về môi trường.

- Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025: 100%.

- Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025: 100% trong đó tỷ lệ dân số được dùng nước sạch 85%

- Tỷ lệ chất thải rắn trong sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 90%

4. Về an ninh trật tự.

- Tỷ lệ khu dân cư, cơ quan đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự năm 2025: 100%

5. Về xây dựng Đảng.

- Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ: 40 đảng viên

- Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm: 90%

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng trên cần phải có nhiều giải pháp cụ thể, phái tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây, con, mùa vụ; tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT, làm tốt công tác thủy lợi nội đồng; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để ngành nghề phát triển và du nhập nghề mới vào địa phương, tập trung khai thác triệt để, hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương với phương châm phát huy nội lực, tận dụng tối đa ngoại lực; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của Chính quyền, đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tạo sự đồng bộ hiệu quả; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân trong xã phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, đồng lòng, đồng sức đưa xã nhà vững bước tiến lên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu nước mạnh - xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Nơi nhận:

- Ban TV huyện ủy;

- VP huyện ủy;

- BCH Đảng ủy;

- 10 chi bộ;

- Lưu: VP.

T/M. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Nguyễn Văn Sáu