Truy cập

Hôm nay:
24
Hôm qua:
65
Tuần này:
315
Tháng này:
1814
Tất cả:
142824

Ý kiến thăm dò

DS MT và trưởng các đoàn thể

Ngày 11/11/2020 07:46:38

DS MT và trưởng các đoàn thể

DANH SÁCH ỦY BAN MTTQ XÃ

1. Ông: Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy – CT. Ủy ban MTTQ xã

Số ĐT: 0912227587

2. Ông: Ngô Xuân Yên

Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM

SĐT: 0363427265

3. Bà: Hoàng Thị Hằng

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN - Trưởng ban kinh tế

Số ĐT: 0816602063

4. Ông: Lê Văn Toàn

Chức vụ: CT. Hội Nông dân - Trưởng ban Pháp chế

Số ĐT: 0919693128

5. Ông: Đổng Thanh Hùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB

SĐT:0904829078

DANH SÁCH ỦY BAN MTTQ XÃ

1. Ông: Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy – CT. Ủy ban MTTQ xã

Số ĐT: 0912227587

2. Ông: Ngô Xuân Yên

Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM

SĐT: 0363427265

3. Bà: Hoàng Thị Hằng

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN - Trưởng ban kinh tế

Số ĐT: 0816602063

4. Ông: Lê Văn Toàn

Chức vụ: CT. Hội Nông dân - Trưởng ban Pháp chế

Số ĐT: 0919693128

5. Ông: Đổng Thanh Hùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB

SĐT:0904829078

Người tốt, việc tốt