Truy cập

Hôm nay:
146
Hôm qua:
174
Tuần này:
478
Tháng này:
5901
Tất cả:
228624

Ý kiến thăm dò

Danh sách TT UBND, Công chức UBND xã

Ngày 19/09/2022 15:45:20

Danh sách TT UBND, Công chức UBND xã

DANH SÁCH

THƯỜNG TRỰC UBND Xà – CÔNG CHỨC XÃ

1. Đồng chí: Lê Văn Hùng

Sinh ngày: 20/11/2077

Quê quán: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy – CT. UBND xã

SĐT: 0988203204

Địa chỉ Gmail: lehungvpnc@gmail.com

2. Đồng chí: Hoàng Thanh Nội

Sinh ngày: 06/01/1964

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: UVBTV – Phó chủ tịch UBND xã

SĐT:0913338900

3. Đồng chí: Lê Huy Tư

Sinh ngày: 13/12/1988

Quê quán: Xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Ủy viên UB – Trưởng Công an xã

SĐT: 0845567113

Địa chỉ Gmail: huytu36.canc@gmail.com

4. Đồng chí: Thiệu Thị Quỳnh

Sinh ngày: 24/11/1981

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Công chức VP-TK

SĐT: 0911207386 – 0969848390

Địa chỉ Gmail: thieuquynh1981@gmail.com

5. Đồng chí: Tào Ngọc Văn

Sinh ngày: 20/5/1968

Quê quán: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Trung cấp

Chức vụ: Công chức VP-TK

SĐT: 0914535773

6. Đồng chí: Hoàng Thị Nương

Sinh ngày: 01/8/1990

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Công chức VP-TK

SĐT: 0979541568

Địa chỉ Gmail:hoangnuong9@gmail.com

7. Đồng chí: Trần Ngọc Sơn

Sinh ngày: 20/5/1986

Quê quán: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Công chức Địa chính – XD

SĐT: 0979541568

Địa chỉ Gmail: tranngocson1486@gmail.com

8. Đồng chí Lê Đức Thọ

Sinh ngày: 06/01/1986

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Công chức Địa chính – NN

SĐT: 0912323683

Địa chỉ Gmail: langtuchungtinh.tho368@gmail.com

9. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu

Sinh ngày: 15/5/1988

Quê quán: xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Công chức TC-KT

SĐT: 0977752127

Địa chỉ Gmail: thunguyen595@gmail.com

10. Đồng chí: Lê Thị Hường

Sinh ngày:01/5/1986

Quê quán: xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Thị Trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Công chức TC – KT

SĐT: 0963930838

Địa chỉ Gmail: thunguyen595@gmail.com

11.Đồng chí: Lê Đình Dũng

Sinh ngày: 25/12/1987

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

SĐT: 0972826015

Địa chỉ Gmail: ledungcuongthang@gmail.com

12. Đồng chí: Lê Thị Mai Loan

Sinh ngày: 15/01/1981

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ; Công chức Văn hóa

SĐT: 0979624677

Địa chỉ Gmail: vanhoateloi@gmail.com

13. Đồng chí: Vũ Thị Hiền

Sinh ngày: 17/01/1982

Quê quán: Xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ; Công chức Chính sách XH

SĐT: 0912937646

Địa chỉ Gmail: vuhiencs82@gmail.com

DANH SÁCH

THƯỜNG TRỰC UBND Xà – CÔNG CHỨC XÃ

1. Đồng chí: Lê Văn Hùng

Sinh ngày: 20/11/2077

Quê quán: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy – CT. UBND xã

SĐT: 0988203204

Địa chỉ Gmail: lehungvpnc@gmail.com

2. Đồng chí: Hoàng Thanh Nội

Sinh ngày: 06/01/1964

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: UVBTV – Phó chủ tịch UBND xã

SĐT:0913338900

3. Đồng chí: Lê Huy Tư

Sinh ngày: 13/12/1988

Quê quán: Xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Ủy viên UB – Trưởng Công an xã

SĐT: 0845567113

Địa chỉ Gmail: huytu36.canc@gmail.com

4. Đồng chí: Thiệu Thị Quỳnh

Sinh ngày: 24/11/1981

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Công chức VP-TK

SĐT: 0911207386 – 0969848390

Địa chỉ Gmail: thieuquynh1981@gmail.com

5. Đồng chí: Tào Ngọc Văn

Sinh ngày: 20/5/1968

Quê quán: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Trung cấp

Chức vụ: Công chức VP-TK

SĐT: 0914535773

6. Đồng chí: Hoàng Thị Nương

Sinh ngày: 01/8/1990

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Công chức VP-TK

SĐT: 0979541568

Địa chỉ Gmail:hoangnuong9@gmail.com

7. Đồng chí: Trần Ngọc Sơn

Sinh ngày: 20/5/1986

Quê quán: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Công chức Địa chính – XD

SĐT: 0979541568

Địa chỉ Gmail: tranngocson1486@gmail.com

8. Đồng chí Lê Đức Thọ

Sinh ngày: 06/01/1986

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Công chức Địa chính – NN

SĐT: 0912323683

Địa chỉ Gmail: langtuchungtinh.tho368@gmail.com

9. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu

Sinh ngày: 15/5/1988

Quê quán: xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Công chức TC-KT

SĐT: 0977752127

Địa chỉ Gmail: thunguyen595@gmail.com

10. Đồng chí: Lê Thị Hường

Sinh ngày:01/5/1986

Quê quán: xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Thị Trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Công chức TC – KT

SĐT: 0963930838

Địa chỉ Gmail: thunguyen595@gmail.com

11.Đồng chí: Lê Đình Dũng

Sinh ngày: 25/12/1987

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

SĐT: 0972826015

Địa chỉ Gmail: ledungcuongthang@gmail.com

12. Đồng chí: Lê Thị Mai Loan

Sinh ngày: 15/01/1981

Quê quán: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ; Công chức Văn hóa

SĐT: 0979624677

Địa chỉ Gmail: vanhoateloi@gmail.com

13. Đồng chí: Vũ Thị Hiền

Sinh ngày: 17/01/1982

Quê quán: Xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Thường trú: Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh T. Hóa

Trình độ: Đại học

Chức vụ; Công chức Chính sách XH

SĐT: 0912937646

Địa chỉ Gmail: vuhiencs82@gmail.com