Truy cập

Hôm nay:
196
Hôm qua:
174
Tuần này:
528
Tháng này:
5951
Tất cả:
228674

Ý kiến thăm dò

TRao phần thưởng khuyến học 2019 - 2020

Ngày 09/10/2020 09:30:35

TRao phần thưởng khuyến học 2019 - 2020

XÃ TẾ LỢI

TỔ CHỨC TRAO THƯỞNG KHUYẾN HỌC NĂM 2020, KHAI GIẢNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2020-2021

Trung tâm học tập cộng đồng -Hội khuyến học xã Tế Lợi vừa tổ chức lễ tổng kết trao thưởng khuyến học năm học 2019-2020 và khai giảng năm học 2020-2021

Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn xã cùng các thầy cô giáo, các em học sinh đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Hội nghị đã báo cáo tổng kết công tác khuyến học và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tại hội nghị, Hội khuyến học xã đã báo cáo kết quả hoạt động của hội và trung tâm học tập cộng đồng xã trong năm vừa qua, trong đó hộikhuyến học xã luôn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Trong năm đã mở được 26 lớp học, thu hút hơn 2 nghìn lượt người tham gia học tập, trong đó có 10 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân trong xã tại trung tâm học tập cộng đồng xã và tại nhà văn hóa các thôn, 1 lớp học nghề và các nhóm lớp học tập nội dung chuyên đề của các ban ngành, đoàn thể trong xã.

Hiện toàn xã Tế Lợi có 19 chi hội khuyến học và Ban khuyến học, trong đó có 7 chi hội thôn, 3 chi hội nhà trường, và 9 ban khuyến học ở các dòng họ.

Trong những năm qua Hội khuyến học xã luôn vận động các chi hội làm tốt công tác xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài để động viên con em học tập tốt, đến nay tổng số tiền quỹ của chi hội và Hội khuyến học xã lên đến 151 triệu đồng, trong đó hội xã quản lý 30 triệu đồng, còn lại là các chi hội thôn,

nhà trường, dòng họ quản lý. Với số quỹ có được, các chi hội đã trích thưởng

khuyến khích việc dạy tốt, học tốt của các giáo viên và học sinh trong các nhà trường và khuyến khích con cháu trong các dòng họ thi đua học tập tốt.

Song song với công tác phát triển các chi hội khuyến học, xã Tế Lợi đã tập trung phát triển xây dựng gia đình, dòng họ khu dân cư hiếu học. Kết quả năm 2020 , toàn xã có 1273 hộ gia đình được công nhận gia đình học tập, 75 gia đình được công nhận gia đình học tập tiêu biểu. Toàn xã có 28 dòng họ, chi họ, trong đó có 9 dòng họ có chi hội có ban khuyến học và có 12 dòng họ đã được huyện công nhận dòng họ học tập. Ngoài ra toàn xã có 7 chi hội khuyến học ở 7 khu dân cư, trong đó có 7 khu dân cư đã được xã công nhận cộng đồng học tập.

tRAO KHUYẾN HỌC.JPG

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, trong năm 2020, Trung tâm học tập cộng đồng, Hội khuyến học xã tiếp tục phấn đấu làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các lớp học, củng cố xây dựng và phát triển tổ chức hội, phát triển100% dòng họ, chi họ học tiêu biểu, làm tốt công tác hỗ trợ giáo dục trong các nhà trường, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài từ nhiều nguồn quỹ khác để động viên khen thưởng các phong trào thi đua khuyến học trong toàn xã.

Với sự động viên khích lệ từ nguồn quỹ khuyến học của hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học, của các dòng họ khuyến học đã góp phần khuyến khích phong trào học tập trong địa bàn xã ngày càng được nâng cao, chất lượng dạy và học của các nhà trường ngày càng có chiều sâu, tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi và thi đậu vào các trường Đại học được nâng lên đáng kể. Trong lễ trao phần thưởng khuyến học năm học 2019-2020, hội khuyến học xã đã trao phần thưởng cho 22 em học sinh đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng, 27 em học sinh giỏi cấp huyện và 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua và 12 giáo viên giỏi cấp huyện.

Những phần thưởng của hội khuyến học xã trao tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên khuyến khích các thầy cô giáo, các em học sinh trong toàn xã phấn đấu thi đua dạy tốt học tốt để đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Tại đây, Trung tâm học tập cộng đồng xã đã đánh trống khai giảng năm học 2020-2021.

Lê Thị Mai Loan

TRao phần thưởng khuyến học 2019 - 2020

Đăng lúc: 09/10/2020 09:30:35 (GMT+7)

TRao phần thưởng khuyến học 2019 - 2020

XÃ TẾ LỢI

TỔ CHỨC TRAO THƯỞNG KHUYẾN HỌC NĂM 2020, KHAI GIẢNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2020-2021

Trung tâm học tập cộng đồng -Hội khuyến học xã Tế Lợi vừa tổ chức lễ tổng kết trao thưởng khuyến học năm học 2019-2020 và khai giảng năm học 2020-2021

Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn xã cùng các thầy cô giáo, các em học sinh đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Hội nghị đã báo cáo tổng kết công tác khuyến học và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tại hội nghị, Hội khuyến học xã đã báo cáo kết quả hoạt động của hội và trung tâm học tập cộng đồng xã trong năm vừa qua, trong đó hộikhuyến học xã luôn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Trong năm đã mở được 26 lớp học, thu hút hơn 2 nghìn lượt người tham gia học tập, trong đó có 10 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân trong xã tại trung tâm học tập cộng đồng xã và tại nhà văn hóa các thôn, 1 lớp học nghề và các nhóm lớp học tập nội dung chuyên đề của các ban ngành, đoàn thể trong xã.

Hiện toàn xã Tế Lợi có 19 chi hội khuyến học và Ban khuyến học, trong đó có 7 chi hội thôn, 3 chi hội nhà trường, và 9 ban khuyến học ở các dòng họ.

Trong những năm qua Hội khuyến học xã luôn vận động các chi hội làm tốt công tác xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài để động viên con em học tập tốt, đến nay tổng số tiền quỹ của chi hội và Hội khuyến học xã lên đến 151 triệu đồng, trong đó hội xã quản lý 30 triệu đồng, còn lại là các chi hội thôn,

nhà trường, dòng họ quản lý. Với số quỹ có được, các chi hội đã trích thưởng

khuyến khích việc dạy tốt, học tốt của các giáo viên và học sinh trong các nhà trường và khuyến khích con cháu trong các dòng họ thi đua học tập tốt.

Song song với công tác phát triển các chi hội khuyến học, xã Tế Lợi đã tập trung phát triển xây dựng gia đình, dòng họ khu dân cư hiếu học. Kết quả năm 2020 , toàn xã có 1273 hộ gia đình được công nhận gia đình học tập, 75 gia đình được công nhận gia đình học tập tiêu biểu. Toàn xã có 28 dòng họ, chi họ, trong đó có 9 dòng họ có chi hội có ban khuyến học và có 12 dòng họ đã được huyện công nhận dòng họ học tập. Ngoài ra toàn xã có 7 chi hội khuyến học ở 7 khu dân cư, trong đó có 7 khu dân cư đã được xã công nhận cộng đồng học tập.

tRAO KHUYẾN HỌC.JPG

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, trong năm 2020, Trung tâm học tập cộng đồng, Hội khuyến học xã tiếp tục phấn đấu làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các lớp học, củng cố xây dựng và phát triển tổ chức hội, phát triển100% dòng họ, chi họ học tiêu biểu, làm tốt công tác hỗ trợ giáo dục trong các nhà trường, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài từ nhiều nguồn quỹ khác để động viên khen thưởng các phong trào thi đua khuyến học trong toàn xã.

Với sự động viên khích lệ từ nguồn quỹ khuyến học của hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học, của các dòng họ khuyến học đã góp phần khuyến khích phong trào học tập trong địa bàn xã ngày càng được nâng cao, chất lượng dạy và học của các nhà trường ngày càng có chiều sâu, tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi và thi đậu vào các trường Đại học được nâng lên đáng kể. Trong lễ trao phần thưởng khuyến học năm học 2019-2020, hội khuyến học xã đã trao phần thưởng cho 22 em học sinh đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng, 27 em học sinh giỏi cấp huyện và 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua và 12 giáo viên giỏi cấp huyện.

Những phần thưởng của hội khuyến học xã trao tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên khuyến khích các thầy cô giáo, các em học sinh trong toàn xã phấn đấu thi đua dạy tốt học tốt để đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Tại đây, Trung tâm học tập cộng đồng xã đã đánh trống khai giảng năm học 2020-2021.

Lê Thị Mai Loan