Truy cập

Hôm nay:
153
Hôm qua:
174
Tuần này:
485
Tháng này:
5908
Tất cả:
228631

Ý kiến thăm dò

Đặc điểm tình hình địa phươnng

Ngày 19/02/2020 21:38:21

Đặc điểm tình hình địa phương

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tự nhiên -xã hội:

- Địa điểm: UBND xã Tế Lợi tại thôn Liêm Chính, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0373682128

Số tài khoản: 9527

Địa chỉ Gmail: UBND xã Tế Lợi @ gmail. Com

- Địa chỉ trang thôn tin điện tử: teloi.nongcong.gov.vn

- Xã Tế Lợi Tế Lợi là vùng quê có lịch sử phát triển lâu đời, từ khi có dân cư đến đây khai canh, mở đất, đến nay đã trải qua nhiều thế kỷ. Trong quá trình tồn tại và phát triển, nhân dân Tế Lợi đã tạo dựng nên những truyền thống tốt đẹp. Đó là tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân, là tình làng nghĩa xóm đậm đà, hiếu nghĩa, truyền thống hiếu học “Tôn sư trọng đạo” là tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, son sắt, thuỷ chung.

- Lịch sử hình thành và phát triển của xã Tế Lợi luôn gắn liền với lịch sử phát triển của huyện Nông Cống. Trong thời kỳ đầu thế kỷ XX, Tế Lợi thuộc Tổng Cao Xá của huyện Nông Cống. Sau cách mạng tháng 8/1945 Nhà nước có quyết định bỏ đơn vị Tổng, thành lập đơn vị hành chính cấp xã, lúc này các làng của Tế Lợi ngày nay thuộc xã Cao Phong, huyện Nông Cống.

Đến năm 1947 Nhà nước ghép các xã nhỏ thành xã lớn, 3 xã Cao Phong, Đại Độ, Tân Dân sáp nhập thành xã Tân Dân. Năm 1948, đổi tên thành xã Tế Nông. Đến năm 1954, xã Tế Nông được chia thành 4 xã: Tế Lợi, Tế Nông,Tế Tân và Tế Thắng. Thời kỳ này Tế Lợi có 3 làng là Đậu Yên, Hữu Cốc và Côn Cương. Đến tháng 10/1965 theo Quyết định của Hội đồng Chính Phủ, Tế Lợi chuyển làng Đậu Yên về xã Tế Thắng, đồng thời sáp nhập làng Trường Thọ thuộc xã Minh Thọ về xã Tế Lợi.

Đến tháng 8/2018 theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Tế Lợi sáp nhập 6 thôn Hữu Liêm, Hữu Chính, Cương Quyết, Cương Tiến, Cương Thắng, Cương Thịnh thành 3 thôn Liêm Chính, Côn Cương 1, Côn Cương 2.

Xã Tế Lợi nằm ở phía Bắc huyện Nông Cống, có đường Quốc lộ 45 với số chiều dài 3km.

- Phía Bắc giáp xã Tế Thắng.

- Phía Đông giáp xã Tế Nông.

- Phía Nam giáp xã Minh Nghĩa - Thị Trấn Nông Cống.

- Phía Tây giáp xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.

Trên địa bàn xã có công ty Secspentin Thanh Hóa - Công ty TNHH Hoàng Ngân - Trại giam Thanh Phong. Diện tích đất tự nhiên là: 1032.6 ha.Diện tích đất Nông nghiệp là: 790 ha.

Xã Tế Lợi có tổng số 6178 khẩu với 1709 hộ, là xã thuộc vùng chiêm trũng của vùng 2 huyện Nông Cống, có 100% diện tích đất trồng cây lúa nước. Được hưởng lợi của hệ thống tưới sông Chu Bái Thượng và hệ thống kênh tưới đập Bến Mảy. Nghề nghiệp chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp kết hợp thương mại dịch vụ. Trong những năm gần đây do làm tốt chỉ đạo cơ cấu giống, mùa vụ hợp lý đúng theo hướng dẫn của Nghị quyết 03 huyện ủy Nông Cống nên năng suất lúa của xã nhà ngày càng được nâng cao, kinh tế có bước tăng trưởng khá, Quốc phòng - An ninh được giữ vững, văn hóa xã hội phát triển mạnh, cán bộ và nhân dân trong xã luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

-Thuận lợi:

Trong quá trình tổ chức thực hiện luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các Sở, phòng ban, UBND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo và phòng, ban của huyện, sự đồng sức đồng lòng của đảng bộ và nhân dân trong xã, trong năm qua UBND xã đã thực hiện tốt cơ chế dân chủ với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nên các nhiệm vụ khi triển khai luôn đạt hiệu quả cao.

- Khó khăn:

Là một xã thuần nông, trong năm qua diễn biến thời tiết không thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, giá cả vật tư không ổn định, giá nông sản thấp, tất cả những yếu tố trên gây bất lợi cho nông dân trong xã.

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tự nhiên -xã hội:

- Địa điểm: UBND xã Tế Lợi tại thôn Liêm Chính, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0373682128

Số tài khoản: 9527

Địa chỉ Gmail: UBND xã Tế Lợi @ gmail. Com

- Địa chỉ trang thôn tin điện tử: teloi.nongcong.gov.vn

- Xã Tế Lợi Tế Lợi là vùng quê có lịch sử phát triển lâu đời, từ khi có dân cư đến đây khai canh, mở đất, đến nay đã trải qua nhiều thế kỷ. Trong quá trình tồn tại và phát triển, nhân dân Tế Lợi đã tạo dựng nên những truyền thống tốt đẹp. Đó là tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân, là tình làng nghĩa xóm đậm đà, hiếu nghĩa, truyền thống hiếu học “Tôn sư trọng đạo” là tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, son sắt, thuỷ chung.

- Lịch sử hình thành và phát triển của xã Tế Lợi luôn gắn liền với lịch sử phát triển của huyện Nông Cống. Trong thời kỳ đầu thế kỷ XX, Tế Lợi thuộc Tổng Cao Xá của huyện Nông Cống. Sau cách mạng tháng 8/1945 Nhà nước có quyết định bỏ đơn vị Tổng, thành lập đơn vị hành chính cấp xã, lúc này các làng của Tế Lợi ngày nay thuộc xã Cao Phong, huyện Nông Cống.

Đến năm 1947 Nhà nước ghép các xã nhỏ thành xã lớn, 3 xã Cao Phong, Đại Độ, Tân Dân sáp nhập thành xã Tân Dân. Năm 1948, đổi tên thành xã Tế Nông. Đến năm 1954, xã Tế Nông được chia thành 4 xã: Tế Lợi, Tế Nông,Tế Tân và Tế Thắng. Thời kỳ này Tế Lợi có 3 làng là Đậu Yên, Hữu Cốc và Côn Cương. Đến tháng 10/1965 theo Quyết định của Hội đồng Chính Phủ, Tế Lợi chuyển làng Đậu Yên về xã Tế Thắng, đồng thời sáp nhập làng Trường Thọ thuộc xã Minh Thọ về xã Tế Lợi.

Đến tháng 8/2018 theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Tế Lợi sáp nhập 6 thôn Hữu Liêm, Hữu Chính, Cương Quyết, Cương Tiến, Cương Thắng, Cương Thịnh thành 3 thôn Liêm Chính, Côn Cương 1, Côn Cương 2.

Xã Tế Lợi nằm ở phía Bắc huyện Nông Cống, có đường Quốc lộ 45 với số chiều dài 3km.

- Phía Bắc giáp xã Tế Thắng.

- Phía Đông giáp xã Tế Nông.

- Phía Nam giáp xã Minh Nghĩa - Thị Trấn Nông Cống.

- Phía Tây giáp xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.

Trên địa bàn xã có công ty Secspentin Thanh Hóa - Công ty TNHH Hoàng Ngân - Trại giam Thanh Phong. Diện tích đất tự nhiên là: 1032.6 ha.Diện tích đất Nông nghiệp là: 790 ha.

Xã Tế Lợi có tổng số 6178 khẩu với 1709 hộ, là xã thuộc vùng chiêm trũng của vùng 2 huyện Nông Cống, có 100% diện tích đất trồng cây lúa nước. Được hưởng lợi của hệ thống tưới sông Chu Bái Thượng và hệ thống kênh tưới đập Bến Mảy. Nghề nghiệp chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp kết hợp thương mại dịch vụ. Trong những năm gần đây do làm tốt chỉ đạo cơ cấu giống, mùa vụ hợp lý đúng theo hướng dẫn của Nghị quyết 03 huyện ủy Nông Cống nên năng suất lúa của xã nhà ngày càng được nâng cao, kinh tế có bước tăng trưởng khá, Quốc phòng - An ninh được giữ vững, văn hóa xã hội phát triển mạnh, cán bộ và nhân dân trong xã luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

-Thuận lợi:

Trong quá trình tổ chức thực hiện luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các Sở, phòng ban, UBND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo và phòng, ban của huyện, sự đồng sức đồng lòng của đảng bộ và nhân dân trong xã, trong năm qua UBND xã đã thực hiện tốt cơ chế dân chủ với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nên các nhiệm vụ khi triển khai luôn đạt hiệu quả cao.

- Khó khăn:

Là một xã thuần nông, trong năm qua diễn biến thời tiết không thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, giá cả vật tư không ổn định, giá nông sản thấp, tất cả những yếu tố trên gây bất lợi cho nông dân trong xã.