Truy cập

Hôm nay:
8
Hôm qua:
39
Tuần này:
177
Tháng này:
1244
Tất cả:
146047

Ý kiến thăm dò

Đảng bộ xã Tế Lợi tổ chức trao huy hiệu Đảng và học tập, triển khai Nghị Quyết quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 12/03/2021 00:00:00

Đảng bộ xã Tế Lợi tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 và học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Tế Lợi vừa tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 2/9/2020 cho các Đảng viên 65 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi Đảng đồng thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho các đảng viên trong Đảng bộ.

trao huy hiệu Đảng.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu- Bí thư Đảng bộ xã Tế Lợi đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nội dung trọng tâm là những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà huyện Nông Cống đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời thống nhất Nghị quyết thông qua 4 chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Để nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Tế Lợi đã xây dựng chương trình hàng động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Ban chấp hành Đảng bộ xã Tế Lợi đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và giao cho UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 7 chương trình trọng tâm như:

Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, gắn với nâng cao sức cạnh tranh, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững, phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị, sản xuất hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, phấn đấu gạo ngon, sạch đáp ứng nhu cầu, phục vụ nhân dân và chuyển một phần thành hàng hóa.

Phát huy lợi thế của địa phương, lợi thế tuyến Quốc lộ 45, mở tuyến đường nối từ Cột Nanh đi xã Tế Nông để phát triển dịch vụ thương mại, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu quy hoạch thương mại trên địa bàn phấn đấu tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 40 % trở lên; Triển khai quy hoạch cụm Tiểu thủ công nghiệp, khu dịch vụ thương mại, cơ sở kinh doanh, khu chế biến lâm sản... theo quy hoạch của huyện thực hiện trên địa bàn và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Rà soát bổ sung cơ chế chính sách để thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá phải được xúc tiến thực hiện ngay trong năm 2021, để tổ chức thực hiện đồng bộ, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu; Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; . Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng Nông thôn mới; Tăng cường cũng cố Quốc phòng- an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó:

- Tăng cường xây dựng Đảng bộ về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức;

- Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tập trung xây dựng, cũng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

-Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra.

-Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới.

-Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân

-Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng, phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân

-Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Sau khi học tập Nghị quyết, các đảng viên trong Đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch gắn việc thực hiện Nghị quyết với tình hình phát triển của địa phương.

Đài TT Tế Lợi

Đảng bộ xã Tế Lợi tổ chức trao huy hiệu Đảng và học tập, triển khai Nghị Quyết quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 12/03/2021 00:00:00 (GMT+7)

Đảng bộ xã Tế Lợi tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 và học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Tế Lợi vừa tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 2/9/2020 cho các Đảng viên 65 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi Đảng đồng thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho các đảng viên trong Đảng bộ.

trao huy hiệu Đảng.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu- Bí thư Đảng bộ xã Tế Lợi đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nội dung trọng tâm là những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà huyện Nông Cống đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời thống nhất Nghị quyết thông qua 4 chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Để nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Tế Lợi đã xây dựng chương trình hàng động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Ban chấp hành Đảng bộ xã Tế Lợi đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và giao cho UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 7 chương trình trọng tâm như:

Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, gắn với nâng cao sức cạnh tranh, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững, phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị, sản xuất hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, phấn đấu gạo ngon, sạch đáp ứng nhu cầu, phục vụ nhân dân và chuyển một phần thành hàng hóa.

Phát huy lợi thế của địa phương, lợi thế tuyến Quốc lộ 45, mở tuyến đường nối từ Cột Nanh đi xã Tế Nông để phát triển dịch vụ thương mại, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu quy hoạch thương mại trên địa bàn phấn đấu tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 40 % trở lên; Triển khai quy hoạch cụm Tiểu thủ công nghiệp, khu dịch vụ thương mại, cơ sở kinh doanh, khu chế biến lâm sản... theo quy hoạch của huyện thực hiện trên địa bàn và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Rà soát bổ sung cơ chế chính sách để thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá phải được xúc tiến thực hiện ngay trong năm 2021, để tổ chức thực hiện đồng bộ, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu; Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; . Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng Nông thôn mới; Tăng cường cũng cố Quốc phòng- an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó:

- Tăng cường xây dựng Đảng bộ về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức;

- Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tập trung xây dựng, cũng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

-Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra.

-Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới.

-Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân

-Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng, phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân

-Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Sau khi học tập Nghị quyết, các đảng viên trong Đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch gắn việc thực hiện Nghị quyết với tình hình phát triển của địa phương.

Đài TT Tế Lợi

Người tốt, việc tốt