Truy cập

Hôm nay:
87
Hôm qua:
65
Tuần này:
378
Tháng này:
1877
Tất cả:
142887

Ý kiến thăm dò

Danh sách Công chức UBND xã

Ngày 05/03/2020 13:54:46

Danh sách Công chức UBND xã

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ TẾ LỢI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Ghi chú

1

Đỗ Khắc Minh

Chủ tịch UBND

0968000946

0915448388

2

Hoàng Thanh Nội

Phó CT UBND

0978138899

0913338900

3

Tào Ngọc Văn

Trưởng công an

0914535773

4

Ngô Minh Trung

Chỉ huy trưởng QS

0982905135

5

Thiệu Thị Quỳnh

Công chức VP - TK

0969848390

0911207386

6

Hoàng Thị Nương

Công chức VP-TK

0979541568

7

Trần Ngọc Sơn

Công chức địa chính XD

0983689141

8

Lê Đức Thọ

Công chức ĐC NN

0912323683

9

Thiệu Khắc Hồng

Công chức TP-HT

01695365335

10

Lê Thị Mai Loan

Công chức VHXH

0979624677

11

Vũ Thị Hiền

Công chức LĐTBXH

0912937646

12

Nguyễn Thị Thu

Công chức KTNS

0919007586

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ TẾ LỢI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Ghi chú

1

Đỗ Khắc Minh

Chủ tịch UBND

0968000946

0915448388

2

Hoàng Thanh Nội

Phó CT UBND

0978138899

0913338900

3

Tào Ngọc Văn

Trưởng công an

0914535773

4

Ngô Minh Trung

Chỉ huy trưởng QS

0982905135

5

Thiệu Thị Quỳnh

Công chức VP - TK

0969848390

0911207386

6

Hoàng Thị Nương

Công chức VP-TK

0979541568

7

Trần Ngọc Sơn

Công chức địa chính XD

0983689141

8

Lê Đức Thọ

Công chức ĐC NN

0912323683

9

Thiệu Khắc Hồng

Công chức TP-HT

01695365335

10

Lê Thị Mai Loan

Công chức VHXH

0979624677

11

Vũ Thị Hiền

Công chức LĐTBXH

0912937646

12

Nguyễn Thị Thu

Công chức KTNS

0919007586

Người tốt, việc tốt