Truy cập

Hôm nay:
38
Hôm qua:
41
Tuần này:
214
Tháng này:
1350
Tất cả:
140699

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
176Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại1.004443Giáo dục và đào tạo2
177Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004485Giáo dục và đào tạo2
178giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)2.001810Giáo dục và đào tạo2
179Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)1.004269.000.00.00.H56Đất đai2
180Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Chi nhánh)1.008151Đất đai2
181Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (Chi nhánh)1.008153Đất đai2
182Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Chi nhánh1.008155Đất đai2
183Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Chi nhánh)1.008157Đất đai2
184Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (Chi nhánh)1.008158Đất đai2
185Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (Chi nhánh)1.008166Đất đai2
186Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Chi nhánh)1.008167Đất đai1
187Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (Chi nhánh)1.008169Đất đai2
188Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Chi nhánh)1.008170Đất đai2
189Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Chi nhánh)1.008173 Đất đai2
190Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Chi nhánh)1.008174 Đất đai2
191Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Chi nhánh)1.008177Đất đai2
192Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận (Chi nhánh)1.008178 Đất đai2
193Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (Chi nhánh)1.008179Đất đai2
194Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa1.008004.000.00.00.H56Trồng trọt2
195Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã2.001925Giải quyết khiếu nại2
196Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã1.005460Giải quyết đơn tố cáo2
197thủ tục tiếp công dân tại cấp xã2.001909Tiếp công dân2
198Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập2.001790Phòng chống tham nhũng2
199Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập2.001790Phòng chống tham nhũng2
200Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2.001798Phòng chống tham nhũng2

Người tốt, việc tốt